Skip Navigation Linkspdday


יום נחלת הכלל 2017

 

הקליניקה ארגנה אירוע ליום נחלת הכלל ב16.1.2017 בו השתתפו: מר יאיר אבן זוהר מנכ"ל פרויקט זמרשת שדיבר על נשים, יוצרות ומבצעות, שעבודותיהן וביצועיהן מצויים בנחלת הכלל.
גב' חנה יריב מויקימדיה ישראל שדיברה על שילוב נשים ככותבות וכעורכות בויקיפדיה ובכתיבה של ערכי ויקיפדיה על נשים או על העדרם.
נציגת קריטיב קומנס ישראל הסבירה על נחלת הכלל ועל רישיונות השימוש הפתוחים של קריאטיב קומנס.
הקליניקה למשפט וטכנולוגיה הציגה את היוצרות חנה סנש ז"ל, רחל בלושטיין סלע ז"ל (רחל המשוררת) וכן את מרי שלי ז"ל ואת יצירותיהן. האירוע מומן על י
די קרן awesome של קריאטיב קומנס. 

על האירוע באנגלית ותמונות מן האירוע ניתן לראות כאן [קישור - https://creativecommons.org/2017/02/10/public-domain-day-israel/]