הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה

 evC


סמינר מחלקתי עם Prof. Adelle Blackett

 

פרופסור אדל בלקט מאוניברסיטת מקקגיל בקנדה תציג את מאמרה הרצ"ב