Skip Navigation Linksshnatmishpat


שנת המשפט תשע"ג - סיכום והערכה

מה התחדש השנה במשפט הציבורי? ובדיני העבודה? מה השתנה בסדר הדין האזרחי? בדיני הנזיקין ובאיכות הסביבה? בדיני חוזים? במשפט וטכנולוגיה?