הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה

 evC


כנס "מדיניות מס ומימון ציבורי" לכבוד פרישתו של פרופ' יוסף אדרעי