Skip Navigation LinkspastEvents

 • 28
  נובמבר
  2017
  Cyber Challenges to International Human Rights

 • 23
  נובמבר
  2017
  כנס שנת המשפט תשע"ז

 • 12
  ספטמבר
  2017
  הכנס השנתי השני בקניין רוחני ע"ש עו"ד ארנן גבריאלי ז"ל

 • 28
  יוני
  2017
  אירוע חגיגי להשקת מרכז הסייבר החדש

 • 27
  יוני
  2017
  טקס מוסמכים תשע"ז

 • 22
  יוני
  2017
  טקס בוגרים תשע"ז

 • 20
  יוני
  2017
  אירוע ההשקה לספריו של פרופ' דורון מנשה

 • 15
  יוני
  2017
  אירוע ההשקה לספרה של ארנה רבינוביץ-עיני

 • 13
  יוני
  2017
  אחריות הורית משותפת ומשמורת משותפת-הלכה למעשה

 • 8
  יוני
  2017
  כנס "מדיניות מס ומימון ציבורי" לכבוד פרישתו של פרופ' יוסף אדרעי

 • 7
  יוני
  2017
  סמינר מחלקתי עם Prof. Ralf Michaels

 • 4
  יוני
  2017
  מפגש אקדמיה – ממשל – חברה אזרחית: זכויות נשים בישראל

 • 25
  מאי
  2017
  סדנת חוקרים על התופעה המכונה רצח על "כבוד המשפחה".

 • 24
  מאי
  2017
  המשפט המבוים השנתי

 • 24
  מאי
  2017
  סמינר מחלקתי עם Prof. Adelle Blackett

 • 18
  מאי
  2017
  כנס TED השנתי בהגבלים עסקיים
  *הועבר לחדר 101 בבית הסטודנט
 • 16
  מאי
  2017
  הזמנה להרצאה - פרופ' איתמר רבינוביץ

 • 9
  מאי
  2017
  טקס הענקת מלגות ע"ש עו"ד יוסף פתאל ז"ל

 • 4
  מאי
  2017
  האשפוז הפסיכיאטרי: ביקורות וחלופות

 • 3
  מאי
  2017
  סמינר מחלקתי עם ד"ר תמר הוסטובסקי ברנדס

 • 2
  מאי
  2017
  Big Data and Education: Ethical and Moral Challenges

 • 26
  אפריל
  2017
  סמינר מחלקתי עם פרופ' אייל גרוס

 • 19
  אפריל
  2017
  פורום סייבר, המאגר הביומטרי - ההיסטוריה ומדוע להתנגד לו

 • 5
  אפריל
  2017
  סמינר מחלקתי עם ד"ר תמי הראל בן-שחר

 • 4
  אפריל
  2017
  ישראל ומאבקה המשפטי בטרור: עיון מחודש

 • 29
  מרץ
  2017
  טקס מצטייני דיקן

 • 29
  מרץ
  2017
  סמינר מחלקתי עם Prof. Kim Rubenstein

 • 21
  מרץ
  2017
  סמינר מחלקתי עם Prof. Brian Leiter

 • 16
  מרץ
  2017
  2nd International Conference on Dispute Resolution of Consumer Mass Disputes

 • 15
  מרץ
  2017
  השקת ספר של ד"ר רביע עאסי

 • 15
  מרץ
  2017
  סמינר מחלקתי עם Prof. Günter Frankenberg

 • 14
  מרץ
  2017
  פוד פרופסור 2017 (נדחה לחודש מאי)

 • 8
  מרץ
  2017
  סמינר מחלקתי עם Prof. Steve Ross

 • 18
  ינואר
  2017
  "Blockchains, Bitcoin and Zerocash"

 • 17
  ינואר
  2017
  אירוע פרידה משנה ד

 • 16
  ינואר
  2017
  יום נחלת הכלל 2017

 • 11
  ינואר
  2017
  כנס מתמחים

 • 4
  ינואר
  2017
  סמינר מחלקתי עם ד"ר איתמר מן

 • 28
  דצמבר
  2016
  מתקפות כופר סייבר: כשהאזרח הופך למטרה

 • 27
  דצמבר
  2016
  יום עיון עם צאת אסופת מאמרים לכבודו של פרופ' מרדכי קרמניצר

 • 22
  דצמבר
  2016
  הרצאתה של ד"ר קארן קרמר- במסגרת המרכז הבינתחומי לחקר העוני וההדרה החברתית

 • 21
  דצמבר
  2016
  Managing Judges: Technology, History, and Separation of Powers

 • 21
  דצמבר
  2016
  סמינר המחקר במשפט וטכנולוגיה לתארים מתקדמים עם פרופ' מרגרט קון

 • 21
  דצמבר
  2016
  פורום משפט וחברה עם גילת בכר

 • 20
  דצמבר
  2016
  הרצאה של פרופ' הדר אבירם בסמינר של קליניקת הסניגוריה

 • 15
  דצמבר
  2016
  ארוע בדיני הגבלים עסקיים

 • 13
  דצמבר
  2016
  יום זכויות האדם

 • 8
  דצמבר
  2016
  פורום סייבר - דרגות חופש: כוח וחירות בעידן הדיגיטלי

 • 7
  דצמבר
  2016
  סמינר מחלקתי עם Prof. Michele Btatcher

 • 24
  נובמבר
  2016
  כנס שנת המשפט תשע"ו

 • 24
  נובמבר
  2016
  סמינר מחלקתי עם פרופ' מיכאל הלפנד

 • 16
  נובמבר
  2016
  אי שיוויון מגדרי בין המרחב הביתי לשוק העבודה

 • 9
  נובמבר
  2016
  סמינר מחלקתי עם פרופ' עמנואל גרוס

 • 18
  אוגוסט
  2016
  מוקד פניות ציבור לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך

 • 28
  יוני
  2016
  טקס מוסמכים תשע"ו

 • 23
  יוני
  2016
  טקס בוגרים תשע"ו

 • 21
  יוני
  2016
  כנס משפחה תשע"ו
  עקרונות חדשים ומגמות חדשות ביחסי ממון בין בני זוג
 • 15
  יוני
  2016
  המשפט המבוים תשע"ו

 • 8
  יוני
  2016
  טקס הנחת אבן הפינה לבנין הפקולטה

 • 8
  יוני
  2016
  סמינר מחלקתי עם פרופ' ניבה אלקין קורן על מאמרה עם מעיין פרל

 • 5
  יוני
  2016
  Antitrust in Transitional Markets

 • 31
  מאי
  2016
  אירוע השקה לספרו של פרופ' ניל נתנאל

 • 31
  מאי
  2016
  כנס הדוקטורנטים תשע"ו

 • 26
  מאי
  2016
  20 שנה לפרשת בנק המזרחי

 • 19
  מאי
  2016
  כנס אתגרי אכיפה בדיני הגבלים עסקיים
  שימו לב! מיקום הכנס שונה ויתקיים באולם המעונות טליה
 • 18
  מאי
  2016
  הכנס השנתי של כתב העת דין ודברים

 • 18
  מאי
  2016
  הזמנה להרצאה במרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון

 • 18
  מאי
  2016
  מפגש פורום סייבר

 • 18
  מאי
  2016
  סמינר מחלקתי עם Prof. Yair Listokin

 • 9
  מאי
  2016
  טקס הענקת מלגות פתאל

 • 4
  מאי
  2016
  סמינר מחלקתי עם פרופ' איל בנבנישתי

 • 19
  אפריל
  2016
  "הקליניקות מציגות" – מה אכפת לנו מהים?

 • 13
  אפריל
  2016
  טקס מצטייני דיקן

 • 13
  אפריל
  2016
  מפגש פורום סייבר

 • 6
  אפריל
  2016
  ערב לציון פרישתו של פרופ' עמנואל גרוס

 • 5
  אפריל
  2016
  קניין רוחני באינטרנט: הזדמנויות וסיכונים

 • 4
  אפריל
  2016
  השקת ספר - האינטרנט והמשפט החוקתי

 • 28
  מרץ
  2016
  יום עיון בנושא הסדרים בהליך הפלילי

 • 23
  מרץ
  2016
  סמינר מחלקתי עם Prof. Christopher McCrudden

 • 20
  מרץ
  2016
  משפט זדורוב והספק הסביר

 • 16
  מרץ
  2016
  מפגש פורום סייבר

 • 16
  מרץ
  2016
  סמינר מחלקתי עם פרופ' מני מאוטנר

 • 9
  מרץ
  2016
  מפגש שופטים חוקרים

 • 9
  מרץ
  2016
  אירוע משחק מלחמה

 • 2
  מרץ
  2016
  ערב לציון פרישתו של פרופ' מוטי מירוני לגמלאות

 • 2
  מרץ
  2016
  סמינר מחלקתי עם פרופסר ג'ואל מגדל

 • 2
  פברואר
  2016
  טקס חלוקת מלגות ע"ש השופט מייבלום

 • 20
  ינואר
  2016
  מפגש פורום סייבר

 • 19
  ינואר
  2016
  הקליניקות מציגות - סביבה בטוחה מהטרדות מינית במקומות בילוי וברשת

 • 19
  ינואר
  2016
  אירוע הפרידה משנה ד

 • 14
  ינואר
  2016
 • 23
  דצמבר
  2015
  מפגש פורום סייבר
  אתגרי הרגולציה בעידן הסייבר והמודיעין
 • 16
  דצמבר
  2015
  חידושים בדיני ביטוח

 • 10
  דצמבר
  2015
  The Algorithmic State: Cyber Challenges to Democracy and Human Rights

 • 8
  דצמבר
  2015
  יום זכויות האזרח

 • 26
  נובמבר
  2015
  Legal Resolution of Mass Disputes: Collective Redress, Class Actions and ADR​​

 • 25
  נובמבר
  2015
  סמינר מחלקתי עם פרופ' שי לין
  "הקשר הסיבתי בין זהום סביבתי במעגן הדייג בקישון ותחלואה בסרטן" זאת כותרתו של הרצאתו של פרופ' שי לין שתעסוק בחוות הדעת שהגיש "בתביעות הקישון" ומאמרים שפירסם בנדון.
 • 25
  נובמבר
  2015
  נשים לזה סוף - כנס "זנות כנזק - הפללה כמענה?"

 • 18
  נובמבר
  2015
  מפגש פורום סייבר
  אבטחת מידע ב-Internet of Things
 • 15
  נובמבר
  2015
  מדיניות ענישה - בעקבות ועדת דורנר

 • 5
  נובמבר
  2015
  הרצאת אורח - Privacy by Design - the Engineer's Perspective

 • 26
  אוקטובר
  2015
  ועידת המיסים והעסקים השנתית 2015

 • 21
  אוקטובר
  2015
  סמינר מחלקתי עם ד"ר עדו שחר
  "עולה על בריקדת הפטריארכליות: בית הדין השרעי והתנגדותו למינוי בוררת אישה בהליכי גירושין. זאת כותרתו של הסמינר שיועבר ע"י ד"ר עידו שחר. הסמינר יתקיים במשותף עם פורום משפט וחברה.הסמינר יחל בשעה 12:30.
 • 14
  אוקטובר
  2015
  כנס שנת המשפט תשע"ה

 • 14
  אוקטובר
  2015
  אירוע בוגרי הפקולטה
  ישראל במציאות משתנה: אתגרים והזדמנויות
 • 12
  אוקטובר
  2015
  יום אוריינטציה

 • 14
  יולי
  2015
  הרצאה במרכז מינרבה

 • 28
  יוני
  2015
  טקס הענקת תואר מוסמך

 • 26
  יוני
  2015
  מפגש תרבות, משפט ומגדר - עם נשות ארגון IWF

 • 25
  יוני
  2015
  טקס הענקת תואר בוגר (LL.B) במשפטים

 • 17
  יוני
  2015
  המשפט המבויים השנתי

 • 15
  יוני
  2015
  כנס בדיני משפחה
  הסכמים והסכמות בדיני משפחה
 • 14
  יוני
  2015
  48 שנים ל-67; 67 שנים ל-48.

 • 11
  יוני
  2015
  Open Textbooks: Challenges for Policy

 • 9
  יוני
  2015
  פורום משפט וחברה מארח את פרופ' ריצ'רד רוס

 • 31
  מאי
  2015
  פוד-פרופסור

 • 20
  מאי
  2015
  מפגש פורום סייבר
  "למידת יריב סייבר מול יריב במרחב הקינטי" דוברת: ד"ר רחל סויסה, ביה"ס למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה
 • 20
  מאי
  2015
  סמינר מחלקתי עם מנאל תותרי ג'ובראן
  מנאל תציג את טיוטת מאמרה הפרטה והדרה בעיר: העמותות לבניה עצמית כמייצרות מובלעות מרחביות מופרדות.
 • 14
  מאי
  2015
  אתגרי אכיפה בדיני הגבלים עסקיים תשע"ה

 • 12
  מאי
  2015
  סמינר מחלקתי עם פרופ' מילה וסטריך
  מילה וסטריך תציג את טיוטת מאמרה Do Constitutional Rights make a Difference?
 • 10
  מאי
  2015
  דיון בנושא הודאות שווא
  המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה מארח את מר יוסף זוהר ועו"ד דרור ארד איילון
 • 6
  מאי
  2015
  סמינר מחלקתי עם עופר שנהר לבנון
  ביום רביעי ה-6.5.15 בין השעות 12:00-14:00 יתקיים סמינר מחלקתי.
 • 5
  מאי
  2015
  נשים ברשת

 • 5
  מאי
  2015
  סמינר מחלקתי עם פרופ' מלקולם פילי

 • 29
  אפריל
  2015
  מפגש פורום סייבר
  "מנסים להאיר את הרשת האפילה ('הדארקנט'): סוגיות טכנולוגיות ומשפטיות" דובר: עו"ד ד"ר חיים ויסמונסקי, ממונה על משפט וטכנולוגיה ונושאי חקיקה בפרקליטות המדינה
 • 28
  אפריל
  2015
  מין, מקרא ומשפט

 • 27
  אפריל
  2015
  משפטים על הבר

 • 27
  אפריל
  2015
  פורום משפט וחינוך נפגש עם ח"כ הרב שי פירון

 • 15
  אפריל
  2015
  סמינר מחלקתי עם פרופ' Anne van Aaken

 • 25
  מרץ
  2015
  טקס מצטייני דיקן 2015

 • 24
  מרץ
  2015
  נשים מלחמה ושלום

 • 18
  מרץ
  2015
  מפגש פורום סייבר
  "התפקיד המחודש של הריבון בהגנת הסייבר - היבטיים ישראלים ובינלאומיים" דובר: עו"ד עמית אשכנזי, היועץ המשפטי של מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה
 • 18
  מרץ
  2015
  פורום משפט וחברה

 • 11
  מרץ
  2015
  סמינר מחלקתי עם פרופ' עלי זלצברגר
  פרופ' עלי זלצברגר ירצה על: "הגישה הכלכלית ותאוריה דמוקרטית למאה ה 21, או סופה הקרב של הדמוקרטיה."
 • 2
  פברואר
  2015
  כנס האגודה הישראלית למשפט וחברה

 • 28
  ינואר
  2015
  סמינר מחלקתי

 • 27
  ינואר
  2015
  אגודת הסטודנטים, פאנל בחירות 2015

 • 21
  ינואר
  2015
  סמינר מחלקתי
  פרופ' גיא דוידוב, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, "Using Open-Ended Standards to Advance Labour Law’s Goals"
 • 14
  ינואר
  2015
  מפגש פורום סייבר
  .ממצאים ראשוניים של מחקר השוואתי בנושא ההיערכות רגולאטורית בתחום הסייבר/ עוה"ד דבּ האוסן-כוריאל ואדמית אבגי
 • 14
  ינואר
  2015
  סמינר מחלקתי
  Professor Yun-chien, Academia Sinica, Taiwan, "Pain and Suffering Damages in Personal Injury Cases: An Empirical Study”
 • 13
  ינואר
  2015
  פורום משפט וחברה
  אחמד אמארה, תלמיד דוקטורט ב NYU.
 • 13
  ינואר
  2015
  כנס בינלאומי בנושא Sentencing Policies
  פרופ' אורן גזל-אייל
 • 13
  ינואר
  2015
  מפגש קליניקת מערכת הצדק הפלילי והסניגוריה הציבורית
  מפגש בנושא: תפקידו של הסניגור הציבורי כסוכן לשינוי חברתי; מחשבות על שיקום, צדק והרתעה במערכת הצדק הפלילי
 • 11
  ינואר
  2015
  מעצר עד תום ההליכים (יתקיים מצפור עופר קומה 30)
  חשוב! מיקום הכנס הועבר לחדר הסנאט קומה 29 בבניין אשכול
 • 6
  ינואר
  2015
  כנס מתמחים במסגרת פרוייקט ההשמה להתמחות
  בית הסטודנט
 • 6
  ינואר
  2015
  טקס הענקת מלגות ופרס חוקר מצטיין - פתאל
  בית הסטודנט
 • 4
  ינואר
  2015
  Enlightenment beyond Radicalism: Reasserting the Role of Faith in the European Enlightenment
  פרופ' פניה עוז-זלצברגר
 • 4
  ינואר
  2015
  סמינר מחלקתי עם פרופ' סטיב רטנר

 • 31
  דצמבר
  2014
  סמינר מחלקתי
  ד"ר הדי ויטרבו ,SOAS TBA
 • 30
  דצמבר
  2014
  סמינר מחלקתי בהשתתפות פרופ' Jan-Werner Mueller, פרינסטון
  Can the EU Protect Democracy in its own member States?
 • 24
  דצמבר
  2014
  סמינר מחלקתי עם ד"ר יניב רוזנאי

 • 24
  דצמבר
  2014
  הרצאה במרכז מינרבה

 • 18
  דצמבר
  2014
  מאבקה של מדינה דמוקרטית בטרור קיברנטי

 • 11
  דצמבר
  2014
  סייבר, אתיקה וחירויות הפרט

 • 10
  דצמבר
  2014
  זכויות אדם בירושלים

 • 10
  דצמבר
  2014
  סמינר מחלקתי- הרצאה מאת פרופ' מייקל מקאן- אוניברסיטת וושינגטון, סיאטל

 • 9
  דצמבר
  2014
  פורום סייבר בנושא פרטיות וחדשנות (האירוע בוטל)

 • 2
  דצמבר
  2014
  צהריים טכנולוגיים בפורום סייבר

 • 30
  נובמבר
  2014
  "עשור להלכת שבס"- עבירת מרמה והפרת אמונים והמאבק בשחיתות שלטונית.

 • 26
  נובמבר
  2014
  סמינר מחלקתי- הרצאה מאת פרופ' אדם דודק- אוניברסיטת אוטווה, קנדה
  Regulating Judges: Expanding the Horizons
 • 25
  נובמבר
  2014
  הכנס השנתי השני של דוקטורנטים/ות ישראלים/ות בתחום המשפט

 • 19
  נובמבר
  2014
  פורום משפט וחברה

 • 12
  נובמבר
  2014
  מפגש פורום סייבר

 • 11
  נובמבר
  2014
  אירוע פתיחה- המרכז למשפט וטכנולוגיה

 • 5
  נובמבר
  2014
  כנס מרכז מינרבה: הדמוקרטיה הישראלית בתנאי מלחמה - האם הצוק איתן?

 • 29
  אוקטובר
  2014
  סמינר פקולטטי עם Prof. Lauren Edelman

 • 23
  אוקטובר
  2014
  כנס שנת המשפט תשע"ד
  מה התחדש השנה במשפט הציבורי? ובדיני משפחה? מה השתנה בסדר הדין האזרחי? בדיני תכנון ובניה? במשפט הפלילי? בדיני הסייבר?
 • 12
  יוני
  2014
  Law Inforcement and the Information Ecosystem, 12 June 2014

 • 11
  יוני
  2014
  סמינר מחלקתי
  מארגן: ד"ר סנדי קדר
 • 11
  יוני
  2014
  משפט מבוים שנתי ​​​בנושא: פקודת השילוב הראוי בצבא

 • 10
  יוני
  2014
  פורום משפט וחברה

 • 5
  יוני
  2014
  מחשבות חדשות אודות סטנדרט ההוכחה בפלילים

 • 2
  יוני
  2014
  עורכי הדין של המחר
  הרצאתו של פרופסור ריצ'רד ססקינד
 • 2
  יוני
  2014
  כנס דיני משפחה - מגמות חדשות בדיני זוגיות
  אולם 101, בית הסטודנט, אוניברסיטת חיפה
 • 1
  יוני
  2014
  כנס לקראת רפורמה בחוק ההפלות הישראלי
  השקת המרכז למגדר, משפט ומדיניות חברתית
 • 27
  מאי
  2014
  כנס משפט וחברה

 • 22
  מאי
  2014
  כנס שופטים מכהנים

 • 21
  מאי
  2014
  סמינר מחלקתי עם Prof. Eugene Kontorovich​, Northwestern Law School

 • 15
  מאי
  2014
  כנס האגודה הישראלית למשפט פרטי

 • 15
  מאי
  2014
  פרופ' אהרון בנושא ה"שופט במדינה דמקורטית"
  מועצת הסטודנטים למשפטים אירחה את נשיא בימ"ש העליון לשעבר פרופ' אהרון ברק
 • 14
  מאי
  2014
  פוד פרופסור - נדחה !

 • 13
  מאי
  2014
  "יהודים ומילים"- עשור לפורום פוזן
  שיח בנושא יהודים ומילים
 • 8
  מאי
  2014
  אתגרי דיני ההגבלים העסקיים במאה ב-21
  השפעות של התפתחויות טכנולוגיות על דיני ההגבלים העסקיים
 • 7
  מאי
  2014
  סמינר מחלקתי בהשתתפות פרופ' פטריק וויל

 • 30
  אפריל
  2014
  שלטון החוק ברשויות המקומיות-כשירות כהונה של נאשמים, תעמולה פוגענית וחשש לזיופי בחירות
  להרשמה יש ללחוץ על תכניית הכנס
 • 23
  אפריל
  2014
  סמינר מחלקתי בהשתתפות כריסטיאן לאנג- סגן שר המשפטים, גרמניה

 • 8
  אפריל
  2014
  רפורמות במערכת החינוך- מבט מבפנים ומבחוץ

 • 2
  אפריל
  2014
  טקס מצטייני\ות דיקן לשנה"ל תשע"ג

 • 1
  אפריל
  2014
  מפגש שני של בוגרי\ות הפקולטה למשפטים
  במסגרת ארגון הבוגרים\ות של הפקולטה
 • 30
  מרץ
  2014
  דיון בנושא הודאת שווא עם מר יוסף זהר ועו"ד שרון דניאלי
  במסגרת המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה
 • 26
  מרץ
  2014
  סמינר מחלקתי
  בהשתתפות אמיתי אבירם, University of Illinois, College of Law
 • 24
  מרץ
  2014
  אירוע לחלוקת מלגות על שם פתאל
  ארוע הענקת מלגות ופרס לחוקר מצטיין ע"ש עו"ד יוסף פתאל
 • 19
  מרץ
  2014
  סמינר מחלקתי
  בהשתתפות Poul Kjaer, Alexander von Humboldt Fellow Goethe University, Frankfurt\Main

  ​מארגן: ד"ר סנדי קדר

 • 18
  מרץ
  2014
  סמינר מחלקתי

  ​מארגן: ד"ר סנדי קדר​ ​
  בהשתתפות Lee Epstein, USC

 • 5
  מרץ
  2014
  סמינר מחלקתי עם רענן סוליצאנו-קינן
  רענן יציג את טיוטת מאמרו המשותף עם מרדכי קרמניצר ושרון אלון: Running Head: Empirical Analysis of Proportionality Judgment
 • 4
  מרץ
  2014
  מהפכת הנשים החרדיות
  אירוע לרגל יום האישה הבינלאומי
 • 25
  פברואר
  2014
  יישוב סכסוכים ביקורה של Prof. Sara Cobb
  דיון בתחום של יישוב סכסוכים חלופי (ADR), בנושאים העכשוויים והעתידיים, הניצבים בפני המחקר והפרקטיקה בתחום הגישור
 • 19
  פברואר
  2014
  שולחנות עגולים מינרבה
  בכנס, הראשון מסוגו בישראל, יתקיים דיון מקצועי-אקדמי וסיעור מוחות על האתגרים המשפטיים הכרוכים במצבי חרום בישראל
 • 13
  פברואר
  2014
  אירוע פרידה משנה ד'
  בירה בשפע מובטחת ...
 • 2
  ינואר
  2014
  מפגש חגיגי לציון הקמת ארגון הבוגרים
  מנחה: פרופ' שולמית אלמוג
 • 24
  דצמבר
  2013
  אירוע לציון שנה לבלוג הדוקטורט של הקולטה למשפטים

 • 17
  דצמבר
  2013
  כנס לרגל השקת כרך טו של כתב העת "משפט וממשל"
  משפט ופמיניזם בישראל: עבר, הווה, עתיד
 • 12
  דצמבר
  2013
  PRIVACY WORKSHOP: From Theory to Practice

 • 10
  דצמבר
  2013
  זכויותיהם ומעמדם של פליטים ומבקשי מקלט בישראל
  יום זכויות האדם הבינלאומי- האירוע השנתי
 • 25
  נובמבר
  2013
  כנס Open Acceess
  מדע נגיש: מדיניות מדע ו- Open Access בישראל
 • 12
  נובמבר
  2013
  תרבות האקזיט ומדיניות המו"פ
  דיון בעקבות תיקון סעיף 19ב (תיקון מס' 5) לחוק עידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד-1984
 • 10
  נובמבר
  2013
  Digital Networks and Democratic Discourse

 • 29
  אוקטובר
  2013
  כנס טכנולוגיה משפט ובטחון לאומי בעולם משתנה
  ביוזמת המרכז למשפט וטכנולוגיה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה והמרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה
 • 10
  אוקטובר
  2013
  שנת המשפט תשע"ג - סיכום והערכה
  מה התחדש השנה במשפט הציבורי? ובדיני העבודה? מה השתנה בסדר הדין האזרחי? בדיני הנזיקין ובאיכות הסביבה? בדיני חוזים? במשפט וטכנולוגיה?
 • 10
  ינואר
  1900
  הקליניקות מציגות