גלריית אירועי הפקולטה

​​

 
collapse 2017
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/Cs.png   אירוע חגיגי להשקת מרכז הסייבר החדש
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/LLB17C.png   טקס בוגרים תשע"ז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/LLM17s.png   טקס מוסמכים תשע"ז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/TS.png   כנס TED השנתי בהגבלים עסקיים 2017
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/BD17s.jpg   Big Data and Education 2017
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/fattal17S.png   טקס הענקת מלגות ע"ש עו"ד יוסף פתאל ז"ל לשנת 2017
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/cyber19042017Mov.png   פורום סייבר "המאגר הביומרטי – ההיסוטריה ולמה להתנגד לו"
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/CAs.png   Class Actions - 2017
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/PD17001.png   יום נחלת הכלל 2017
collapse 2016
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/cyber2812S1.png   מתקפות כופר סייבר: כשהאזרח הופך למטרה
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/Cy8_12S.png   פורום סייבר - דרגות חופש: כוח וחירות בעידן הדיגיטלי
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/LLM16S.png   טקס מוסמכים במשפטים תשע"ו
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/m.png   טקס בוגרים במשפטים תשע"ו
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/cs16.png   הנחת אבן הפינה של בניין הפקולטה למשפטים
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/mizrachiS.png   20 שנה לפרשת בנק המזרחי
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/gross1S.png   כנס לרגל פרישתו של פרופ' עמנואל גרוס
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/hesderim.png   יום עיון בנושא הסדרים בהליך הפלילי
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/Doc16S.png   כנס פרחי מחקר (דוקטורט) תשע"ו
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/fattal16S.png   טקס הענקת מלגות פתאל 2016
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/motiXS.png   ערב לציון פרישתו של פרופ' מוטי מירוני לגמלאות
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/mayblumS1.png   טקס חלוקת מלגות ע"ש השופט מייבלום
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/FarewellDs.png   אירוע פרידה מרגש משנה ד
collapse 2015
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/DinU2016.png   כנס כתב העת דין ודברים 2016
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/nashimS1.png   כנס "זנות כנזק - הפללה כמענה?"
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/MootCS.png   המשפט המבויים השנתי 2015
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/SM15Mns.png   כנס שנת המשפט 2015
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/LLM15.png   טקס מוסמכים 2015
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/BBMs.png   טקס בוגרים 2015
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/OTB.png   כנס Open Textbooks
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/eventsPic/PublishingImages/NB1s.png   אירוע השקת מסע התרומות לבניין