דף הבית

כנס שלטון החוק ברשויות המקומיות-כשירות כהונה של נאשמים, תעמולה פוגענית וחשש לזיופי בחירות

בעקבות ההתפתחויות האחרונות בתחום שלטון החוק בשלטון המקומי, יערוך המוקד לחקר שלטון החוק בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, בשיתוף ועד מחוז חיפה של לשכת עורכי הדין בישראל, יום עיון בנושא "שלטון החוק ברשויות המקומיות- חידושים והתפתחויות".

במוקד יום העיון יעמדו חידושי החקיקה והפסיקה אשר עלו בבחירות המוניציפליות האחרונות ובפרשיות שנדונות בבתי המשפט סביב עבירות השחיתות.

המושב ראשון יעסוק בסוגיית כשירותם של ראשי רשויות מקומיות מכהנים ובעלי תפקידים אחרים, אשר כנגדם הוגש כתב אישום: האם פסיקת בג"ץ בעניין מוצדקת? האם התיקון לחוק, אשר בא בעקבות פסיקת בג"ץ והנהיג מנגנון חדש, ראוי? מה השלכותיה האפשריות של הרפורמה המהותית שחוללו חידושים אלו? במושב זה יביעו דעתם היועץ המשפטי של עיריית חיפה, היועצים המשפטיים לשעבר של משרד הפנים, וכן איש אקדמיה מתחום המדיניות הציבורית החוקר את השלטון המקומי. לדבריהם יגיב מבקר פנים של עיריית נצרת.
המושב השני, יעסוק באתגרים הניצבים בפני שומרי סף – התביעה ומבקר הרשות המקומית. הדיון יתמקד בשיקולים להגשת כתבי אישום כנגד

בעלי תפקיד ברשויות המקומיות לאור ההשלכות על המשך כהונה, וכן ביחס שבין דו"ח ביקורת ובין הגשת כתב אישום בשל פעילות חורגת של ראש רשות מכהן.
האם כעת ישנו חשש ל"סיכול משפטי" של ראשי רשויות באמצעות הגשת כתבי אישום? האם כעת השתנה מעמדו של דו"ח ביקורת שקובע פגיעה חמורה בטוהר מידות? האם יש להשוות מעמדו של מבקר רשות מקומית לזה של מבקר המדינה אשר רשאי להמליץ ליועץ המשפטי להגיש כתבי אישום? בשאלות אלו והקשורות אליהן נשמע מפרקליט מחוז חיפה (פלילי), מסניגור אשר שימש כפרקליטו של ח"כ צחי הנגבי, מאיש אקדמיה החוקר את תחום הביקורת וממבקר עיריית טבריה.

המושב שלישי, יעסוק בסוגית ערעורי הבחירות. מושב זה יבחן את המסגרת הדיונית, את הדרכים להוכחת זיופי בחירות, ואת ההשלכות של ההלכות החדשות בתחום בעקבות פסיקה במחוז חיפה והצפון וכן בפרשת בית שמש: האם ההליכים הקיימים כיום לתקיפת תקינותן של בחירות אפקטיביים? האם ניתן מענה יעיל לדרכים השונות להטיה ולזיוף של בחירות? מה תפקידם של גורמי הפיקוח השונים, ובכלל זה תפקיד הביקורת השיפוטית? נשמע מראש המחלקה המנהלית בפרקליטות מחוז חיפה (אזרחי), מעורכי דין בכירים העוסקים בייצוג רשויות מקומיות בסוגיות אלו, וכן מחוקר בתחום השלטון המקומי מהפקולטה למשפטים.

המושב הרביעי יעסוק בסוגיית הפיקוח על תעמולת הבחירות ברשויות המקומיות, הן בתקשורת המסורתית והן במדיה החדשה. בחינה זו תעשה לאור החלטותיו של יו"ר ועדת הבחירות, השופט ג'ובראן. במיוחד מעניינות ההתפתחויות בתחום הסרת סרטונים באתר יוטיוב, פרסום התנצלויות (כולל ביום הבחירות) באתר פייסבוק, וכן סוגיית חשיפתם של שמות המפרסמים מודעות בחירות פוגעניות ברשת, ובכלל זה מודעות העוסקות ביועצים המשפטיים עצמם.
נשמע מהיועץ המשפטי של גופי התקשורת המסורתיים, ממשפטן איש אקדמיה החוקר תקשורת, מיועץ תקשורת מיועצת משפטית של רשות מקומית.