הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה

 פרופ' אורן גזל-אייל, דיקן

  

סדר דין פלילי, מערכת המשפט הפלילית, משפט וכלכלה