הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה

 ד"ר פאינה מילמן-סיון

  

דיני עבודה על-מדינתיים, דיני עבודה, גישור ויישוב סכסוכים בדרכים חלופיות, משפט וחברה