הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה

​​​​

 
גב'מירי בודניוקראש מינהל הפקולטהmdavid@univ.haifa.ac.il04-8240694 (04-8249247 )
גב'אורית גלמזכירות תלמידיםogal@univ.haifa.ac.il04-8240452(04-8249398)
מרגיל אדלרמתאם מחשובgadler@univ.haifa.ac.il04-8249822(04-8288744)
גב'יוליה לישצינסקיאחראית תכנית GLPylischin1@univ.haifa.ac.il04-8288486
גב'לילי פייביש-שוראחראית פרוייקטיםlschor@law.haifa.ac.il04-8288606(04-8288744)
גב'מור ארזימזכירות מוריםmarazi@univ.haifa.ac.il04-8249056
גב'מיה קורבוליאחראית מינויים ותקציביםmkorbuly@univ.haifa.ac.il8105
גב'מירי גילווארג-אמסלם מרכזת תארים מתקדמיםmgilwarg@univ.haifa.ac.il04-8249537
גב'עליזה גונןמזכירות תלמידיםagonen@univ.haifa.ac.il04-8288266(04-8249398)
גב'ענת אוברלנדרמזכירות תארים מתקדמיםaojalvo@univ.haifa.ac.il04-8240007(04-8288260)
גב'ענת מירקין ברלבWebmasteramirkin1@univ.haifa.ac.il8239
גב'ציפי ציגלמןחלוקת עבודות ובחינותttzigelm1@univ.haifa.ac.il
גב'רות עפרימרכזת תואר ראשוןrofry@univ.haifa.ac.il04-8240636(04-8249398)
גב'שגית חייםעוזר מנהלי לראש החוגshaim@univ.haifa.ac.il04-8249102
עו"דשירי כהנאמרכזת תוכניות מוסמך ודוקטורנטיםskahana@univ.haifa.ac.il04-8288259(04-8288260)
גב'שרית לוימרכזתslevy3@univ.haifa.ac.il04-8249429(04-8249247)