דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
SharePoint
מועצת פקולטה
מועצת הפקולטה היא המוסד העליון של הפקולטה.  במועצה חברים כל המרצים במשרה מלאה מדרגת מרצה, נציג המורים בדרגות נמוכות יותר, ראש מנהל הפקולטה ונציג הסטודנטים. מועצת הפקולטה קובעת ומוסמכת לשנות את תקנון הלימודים ומקבלת החלטות בנושאי מדיניות שונים
יו"ר: פרופ' אורן גזל- אייל, דיקן, פרופ' טל ז'רסקי, סגן דיקן, ד"ר יהודה אדר, פרופ' יוסף מ. אדרעי (שבתון) , ד"ר עילי אהרנסון, פרופ' שולמית אלמוג, פרופ' ניבה אלקין -קורן, ד"ר דניאל בן-אוליאל, פרופ' מיכל גל, ד"ר חאלד גנאים, ד"ר אלדר הבר, ד"ר תמי הראל בן-שחר,  פרופ' עלי זלצברגר, פרופ' יונתן יובל, ד"ר קארין כרמית יפת, ד"ר שגית מור , ד"ר פאינה מילמן-סיון, ד"ר אלן מילר , ד"ר איתמר מן, ד"ר דורון מנשה, ד"ר אילן סבן, ד"ר רביע עאסי, פרופ' פניה עוז-זלצברגר, פרופ' רונן פרי , ד"ר אלכסנדר (סנדי) קדר, ד"ר עומר קמחי, פרופ' יחיאל קפלן, גב' מירי בודניוק, ראש מינהל הפקולטה, ד"ר ארנה רבינוביץ-עיני , ד"ר אמנון רייכמן, עו"ד הרן רייכמן, מנהל מקצועי של הקליניקות, ד"ר נויה רימלט, ד"ר אריאן רנן -ברזילי [שבתון, סמסטר ב'] , ד"ר יאיר שגיא (שבתון), ד"ר אבישלום תור[חל"ת, סמסטר א'], נציג/ת הסטודנטים, מרכזת: גב' מירי בודניוק

 
וועדה מייעצת
לצד דיקן הפקולטה פועלת ועדה מייעצת, שעיקר תפקידה הוא בנושאי גיוס סגל חדש וקידום של חברי וחברות הסגל. בוועדה המייעצת חברים חברי הסגל מדרגת מרצה בכיר/ה ומעלה (למעט אילו הנמצאים בשבתון או חל"ת). הוועדה תכונס בהתאם לצורך  

 
ועדת גיוס
יו"ר: פרופ' אורן גזל- אייל [בתפקידו כדיקן], פרופ' טל ז'רסקי [בתפקידו כסגן דיקן], פרופ' עלי זלצברגר, ד"ר דני בן אוליאל, ד"ר עילי אהרנסון, ד"ר שגית מור. מרכזת ועדה: גב' מור ארזי.  

 
ועדת הוראה
יו"ר: פרופ' אורן גזל- אייל [בתפקידו כדיקן], מרכזת וועדת הוראה: ד"ר פאינה מילמן- סיוון, פרופ' טל ז'רסקי[בתפקידו כסגן דיקן], פרופ' טל ז'רסקי , ד"ר ארנה רבינוביץ-עיני [בתפקידה כיו"ר תכניות תואר שני], פרופ' אמנון רייכמן, פרופ' יחיאל קפלן, ד"ר נויה רימלט,  נציג/ה מועצת הסטודנטים. מרכזת ועדה: גב' שגית חיים  

 
ועדה ללימודים מתקדמים
הוועדה פועלת בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים ולתקנון הפקולטה, ואחראית על תוכניות התואר השני. בין היתר עוסקת הועדה בייזום והכנת תוכניות לימוד לתואר שני (מוסמך), פיקוח על ביצוען, קבלת מועמדים בכל אחת מתכניות הלימוד לתואר מוסמך הקיימות בפקולטה, פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים במוסד מוכר להשכלה גבוהה, אישור הצעות תזה, מנחים ושופטים לעבודות גמר, פיקוח שוטף על מהלך לימודיהם של תלמידי התואר השני, המלצה בפני הרשות ללימודים מתקדמים על מתן חופשות מלימודים והארכת לימודים, על הפסקת לימודיו של תלמיד שלא עמד בחובות המוטלות עליו, כמו גם על הענקת פרסים, מלגות, מענקי מחקר ותמיכות אחרות לתלמידי התואר השני.            
תואר שני:
יו"ר: ד"ר ארנה רבינוביץ'-עיני [בתפקידה כיו"ר תכניות תואר שני] , פרופ' מיכל גל, ד"ר אלן מילר, פרופ' יונתן יובל , פרופ' יחיאל קפלן. מרכת ועדה: גב' מירי גילווארג-אמסלם
תואר שלישי: יו"ר: פרופ' מיכל גל,  דר' ארנה רבינוביץ' עיני, פרופ' יונתן יובל, פרופ' רונן פרי, ד"ר חאלד גאנים, מרכת ועדה: גב' שירי כהנא
 
ועדת קבלה
יו"ר: ד"ר עומר קמחי, פרופ' שולמית אלמוג, ד"ר סנדי קדר. מרכזת ועדה: גב' שגית חיים 
           
ועדה לענייני תלמידים
יו"ר: ד"ר רביע עאסי , ד"ר נויה רימלט, פרופ' יחיאל קפלן, נציג/ה מועצת הסטודנטים. מרכזת הועדה: גב' רות עופרי 
           
ועדת ערעורים לענייני הפסקת לימודים
ייו"ר: פרופ' אמנון רייכמן, ד"ר פאינה מילמן-סיוון, ד"ר רביע עאסי, ד"ר סנדי קדר. מרכזת הועדה: גב' שגית חיים 
            
 ועדת גלובל
יו"ר: פרופ' אורן גזל-איל, פרופ' עלי זלצברגר, פרופ' טל ז'רסקי, ד"ר אריאן רנן-ברזילי, ד"ר אלדר הבר. מרכזת הועדה: גב' יוליה לישצינסקי 
           
ועדת מיצוב
יו"ר: ד"ר עילי אהרונסון, ד"ר יהודה אדר, ד"ר דניאל בן אוליאל, ד"ר תמי הראל בן-שחר, ד"ר איתמר מן . מרכזת הועדה: גב' לילי פייביש- שור 
            
 ועדת קליניקות
יו"ר:פרופ' אורן גזל- אייל [בתפקידו כדיקן], ד"ר תמי הראל בן-שחר עו"ד הרן רייכמן, ד"ר אריאן רנן-ברזילי, ד"ר חאלד גנאים, פרופ' אמנון רייכמן, ד"ר שגית מור, נציג/ת הסטודנטים. מרכזת הועדה: גב' שגית חיים
 
ועדת השמה של פרסים ומלגות
יו"ר: ד"ר אילן סבן, ד"ר רביע עאסי, ד"ר קארין כרמית-יפת, ד"ר עומר קמחי. מרכזת: גב' שגית חיים.

 ועדת קידום מחקר
יו"ר: פרופ' אורן גזל- אייל , פרופ' ניבה אלקין קורן, פרופ' מיכל גל, פרופ' שולמית אלמוג, פרופ' אבישלום תור, פרופ' רונן פרי. מרכזת הוועדה: גב' מירי בודניוק

נושאי/ות תפקידים
דיקן: פרופ' אורן גזל- אייל
סגן דיקן ריכוז רישום וקבלה תואר ראשון, ראש GLP: פרופ' טל ז'רסקי
מרכז סמינר מחלקתי: ד"ר אלכסנדר (סנדי) קדר
מרכזת תוכנית הוראה: ד"ר פאינה מילמן-סיוון
יו"ר תכנית תארים מתקדמים: ד"ר ארנה רבינוביץ-עיני [תוכניות תואר שני] פרופ' מיכל גל [תוכניות תואר שלישי]
יועצת אקדמאית לתואר ראשון: ד"ר פאינה מילמן סיוון
מנהלת הקליניקות: –ד"ר תמי הראל בן-שחר, מנהל אקזקוטיבי מקצועי - עו"ד הרן רייכמן
עורכי כתבי עת: פרופ' רונן פרי, ד"ר קארין כרמית יפת , ד"ר אילן סבן
ראש תוכנית EDLE  ד"ר אלן מילר
מארגנת יום זכויות האדם: ד"ר שגית מור
מארגן משפט מבויים- ד"ר עילי אהרנסון
ממונה על אתר הפקולטה: פרופ' פניה עוז- זלצברגר
ממונה על קשרים עם לשכת עו"ד: לשכת הדקן.
אחראיות על כנס שופטים: פרופ' מיכל גל, ד"ר ארנה רבינוביץ'-עיני
יועצת לענייני התאמות לתלמידים/ות עם מוגבלויות: ד"ר שגית מור
ממונה על יושרה ד"ר כרמית קארין יפת
מרכז קורס מקדים לתלמידים ששפת אימם אינה עברית: ד"ר חאלד גנאים
מרכז פרוייקט קריירה: ד"ר עילי אהרנסון

מרכזי/ות תוכניות משותפות ומקבצים: כמו בשנה שעברה

** הערות:

  1. תפקידי מרכזי/ות השנים הועברו למזכירות תואר ראשון
 
סמינר פקולטטי
הסמינר הפקולטטי מתכנס אחת לשבוע, ומארח חוקר/ת המציגים מאמר שטרם פורסם, ומנהלים דיון עם חברי הסגל. הסמינר מתקיים בימי ד, בין השעות 14:00 ל 16:00, ומוזמנים אליו חברי הסגל (כולל המרצים העמיתים), וחברי הקהילה האקדמית באוניברסיטה בכלל. מרכז הסמינר: ד"ר אלכסנדר (סנדי) קדר . 

 
המשפט המבוים השנתי
הפקולטה למשפטים מקיימת מדי שנה משפט מבוים, שבמסגרתו טוענים סטודנטים מצטיינים לפני הרכב שופטים נכבד בסוגיה משפטית עקרונית וחדשנית. המשפט מתנהל לפני קהילת הפקולטה, האוניברסיטה והציבור הרחב.  מרכז המשפט: ד"ר רביע עאסי
 
מחשוב ואתר הפקולטה
מערך המחשוב של הפקולטה כולל את אתר האינטרנט של הפקולטה, כמו גם המערכות האחרות. במערך המחשוב מתאם מחשוב, אחראי אתר (וובמאסטר), ועורכי תוכן. מערך המחשוב פועל בשיתוף פעולה ובהנחיה מקצועית של אגף המחשוב באוניברסיטה. עולה ובהנחיה מקצועית של אגף המחשוב באוניברסיטה. ממונה אקדמי על אתר הפקולטה : פרופ' פניה עוז זלצברגר
 
קשר עם לשכת עו"ד
הפקולטה מקיימת קשרי עבודה ושיתוף פעולה פוריים עם לשכת עורכי הדין בוועד מחוז חיפה ובמועצה הארצית של לשכת עורכי הדין. עד מחוז חיפה ובמועצה הארצית של לשכת עורכי הדין. נציג הקשר הוא פרופ' עלי זלצברגר.
 
המרכז למשפט וטכנולוגיה
המרכז למשפט וטכנולוגיה מרכז פעילות מחקר בתחומי הקניין הרוחני, הסביבה הדיגיטלית, והרגולציה של התקשורת. המרכז מקיים סדנאות מחקר, כנסים, מעניק פרסים לעבודות סטודנטיאליות מצטיינות, מלגות מחקר, ופועל בשיתוף פעולה הדוק עם גורמים ציבוריים וגורמים בתעשייה ובאקדמיה בתחומים אלה, בארץ ובעולם. ראש המרכז פרופ' ניבה אלקין-קורן. 
 
פורום פוזן למחשבה פוליטית יהודית אירופית וישראלית
הפורום פתוח בפני כל סטודנט/ית וחבר/ת סגל המתעניין/ת בנושאים הקשורים במחשבה פוליטית היסטורית ועכשווית, פוליטיקה אירופית וגלובלית, יחסי ישראל-אירופה ומקורות יהודיים ומערביים של מחשבה פוליטית ומשפטית. הפורום מארגן סמינרים והרצאות אורח, מוציא סידרה של ניירות עבודה, תומך במחקרים וכנסים, ומעניק מספר קטן של מלגות מחקר המיועדות לכותבי תיזות מאסטר ודוקטורט בתחומיו. ראש הפורום: פרופ' פניה עוז-זלצברגר. מרכזת אקדמית: ד"ר אלה באואר, מרכזת מנהלית: גב' קרן חכים.
 
המרכז לבריאות, משפט ואתיקה
המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה מקדם פעילות מחקר והוראה בתחומי  משפט הבריאות  והאתיקה הרפואית ומקיים כנסים, ימי עיון, סדנאות מקצועיות, השתלמויות וקורסים. המרכז מפעיל 16 מחלקות ובכללן הקתדרה לביואתיקה מטעם אונסקו שהוסמכה לגבש תכנית הוראת אתיקה לבתי הספר לרפואה ברחבי העולם. ראש המרכז: פרופ' אמנון כרמי.
 
תוכניות משותפות ומקבצים
הפקולטה מציעה מבחר רחב של תוכניות משותפות ללימודים לסטודנטים, כמו גם מסגרת של מקבצים בתחומים מסוימים. לכל אחת מהתוכניות המשותפות ומהמקבצים מרכז/ת אקדמי/ת:
כלכלה - ד"ר אלן מילר
פסיכולוגיה – ד"ר אבישלום תור
עבודה סוציאלית – ד"ר פאינה מילמן-סיון
מדעי המחשב – ד"ר דניאל בן-אוליאל
חינוך והוראה – ד"ר אמנון רייכמן
תוכנית ב.א. למצטיינים – ד"ר חאלד גנאים
משפט ורפואה – ד"ר סילביאן קולומבו
סיעוד – ד"ר אורנה רבינוביץ עיני
מזרח אסיה – פרופ' שולמית אלמוג
תקשורת – ד"ר יונתן יובל
סוציולוגיה – ד"ר שגית מור
פילוסופיה –ד"ר דורון מנשה
מ.א. במשפט העברי – ד"ר יחיאל קפלן
מינהל עסקים – ד"ר עומר קמחי
תוכנית ארסמוס – ד"ר אורן גזל