דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
SharePoint
עוזרי הוראה - שעות קבלה בתיאום מראש
 
מקצוע
  
  
  
מבוא למשפט עברי
גב' הילה בן אליהוגולן שלמהmailto:shlomogol@court.gov.il
מבוא למשפט עברי
גב' הילה בן אליהואפרים בנדרmailto:efibender@hotmail.com
 משפט פלילי
ד"ר נויה רימלטענבר רוט-שנירinbar.roth.snir@gmail.com
משפט פלילי
ד"ר חאלד גנאיםשאול בלגיmailto:shaulbelgi@gmail.com
משפט ציבורי א'
פרופ' אמנון רייכמןדקל בריליאנטmailto:DEKEL.BRILLIANT@GMAIL.COM
משפט ציבורי א'
פרופ' אמנון רייכמןהראל אורןmailto:HARELOREN2@GMAIL.COM
משפט ציבורי א'
ד"ר אילן סבןרינה דורפמןmailto:RDORFMAN11@GMAIL.COM
משפט ציבורי א'
ד"ר אילן סבןאורי סבחmailto:USABACH@CAMPUS.HAIFA.AC.IL
תאוריות חברתיות ומשפט- יסודות
פרופ' גד ברזילירויטל קישינבסקיmailto:revital.kishinevsky@gmail.com
תאוריות חברתיות ומשפט- יסודות
פרופ' גד ברזילידון סוסונובmailto:dsosunov@research.haifa.ac.il
תולדות הרעיון המדיני
פרופ' פניה עוז-זלצברגראופיר פלצ'יmailto:OFIR.PALACHY@GMAIL.COM
תולדות הרעיון המדיני
פרופ' פניה עוז-זלצברגרבועז גורmailto:Boazgur@research.haifa.ac.il
מיומנויות - מרכזת
נדיה מוגילבסקיmailto:nadiamog@hotmail.com
מיומנויות
ד"ר ארנה רבינוביץ-עינירן המרmailto:ran@hammer.co.il
מיומנויות
ד"ר רביע עאסישירה גליקסמןmailto:SHIRA.GLICKS@GMAIL.COM
מיומנויות
ד:ר עילי אהרנסוןלונה הלוןmailto:LUNA_HALLOUN@HOTMAIL.COM
מיומנויות
פרופ' עמנואל גרוסאילנה נקmailto:NECKILANA@GMAIL.COM
מיומנויות
פרופ' יוסף אדרעיתמר מסטבאוםmailto:TAMARMEST@GMAIL.COM
מיומנויות
ד"ר שגית מורמיכל קורנפלדmailto:KORNFELD.MICHAL@GMAIL.COM
מיומנויות
ד"ר רביע עאסירפאל סבגmailto:RATISABAG@GMAIL.COM
מיומנויות
פרופ' עמנואל גרוסליה טרייסטרmailto:LIA0407@GMAIL.COM
מיומנויות
ד"ר דניאל בן אוליאליסעור פליסmailto:FLIS.ISAR@GMAIL.COM
דיני משפחה
ד"ר אריאן רנן-ברזילימיכאל לחמיmailto:MIKILLAHMY@GMAIL.COM
דיני משפחה
פרופ' יחיאל קפלןמתן שרגאיmailto:MSHRAGAI@WALLA.CO.IL
דיני משפחה
פרופ' יחיאל קפלןליאור דלה טורהmailto:LIORDT1@GMAIL.COM
דיני קניין
ד"ר טל ז'רסקיליהי גודסmailto:LIHIGODES@GMAIL.COM
דיני קניין
ד"ר טל ז'רסקיניר לויןmailto:N_LEVINNN@YAHOO.COM
דיני קניין מורחב
ד"ר אלכסנדר קדראלעד מורצקיmailto:eladm@wblaw.co.il
דיני תאגידים
פרופ' מיכל גלשי מרגליתmailto:SHAIMARGALIT.UNI@GMAIL.COM
דיני תאגידים -מורחב
ד"ר עומר קמחיאוהד איציקmailto:eitohad@gmail.com
דיני תאגידים -מורחב
ד"ר עומר קמחיאלון וינשטייןmailto:wein82@hotmail.com
סטטיסטיקה למשפטנים
גב' רוחמה אלעד-ירוםפאינה פיסחובmailto:FANYUSHA@YAHOO.COM
דין אזרחי
ד"ר רביע עאסירענן בן עוזmailto:BENOZR@WALLA.COM
דיון אזרחי מורחב
ד"ר ארנה רבינוביץ-עינידורון דורפמןmailto:dorondorfman@gmail.com
דיון פלילי
פרופ' אורן גזל-אילשרון רינגרmailto:SharonRin@Justice.gov.il
דיון פלילי
פרופ' אורן גזל-אילקרן נחמןmailto:nachlaw@gmail.com
דיני עבודה
ד"ר פאינה מילמן-סיוןניסו מטריmailto:NISOMAT@GMAIL.COM
דיני עבודה -מורחב
פרופ' מרדכי מירוניחני שריירmailto:hani_shraier@yahoo.com
דיני עבודה -מורחב
פרופ' מרדכי מירוניצליל אביעוזmailto:ZLILUSH88@GMAIL.COM
דיני ראיות
פרופ' עמנואל גרוסנירית שולשטייןmailto:shulstein@gmail.com
דיני ראיות
ד"ר דורון מנשהיניב אלקסלסיmailto:TRIPLEYANIV@HOTMAIL.COM