הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה
Prof. Christian Osterrieh, Germany  Prof. Amin Alavi, Aarhus University Denmark
Prof. Karl-Nikolaus Peifer, University of Cologne, Germany   Prof. Dr. Lorena Bachmaier ,Complutense University, Madrid Spain
Prof. Hans-Bernd Schäfer, Bucerius Law School Germany   Prof. Anne Coughlin, Virginia University USA
Prof. Avishalom Tor, University of Haifa Israel Prof. Heinz Goddar, Germany
Prof. Charles K. Whitehead, Cornell Law School USA   Prof. Bill Kovacic, The George Washington University Law School USA
    Prof. Javier Martinez-Torron, Complutense University, Madrid Spain
 
 
 
 

מרצים בתוכנית בשנים עברו

  2015-2016
Prof. Shulamit Almog, University of Haifa, Israel   Prof. Christopher McCrudden, Michigan Law, USA
Prof. Rochelle Dreyfuss, NYU, USA   Prof. Ann Monotti, Monash Law, Australia
Prof. Tomas Eger, University of Hamburg   Prof. Oreste Pollicino, Bocconi University, Italy
Prof. Marco Greggi, University of Ferrara, Italy   Prof. Deniel L. Rubinfeld, Berkeley University, USA
Prof. Ester Herlin-Karnell, VU Amsterdam, The Netherlands   Prof. Anthony Sebok, Cardozo Law school, USA
Prof. Robert Howse, NYU, USA   Prof. Avishalom Tor, University of Haifa, Israel
  2014-2015
  2013-2014
Prof. David Abraham, University of Miami, USA
Prof. Tereza Kyselovska, Masaryk University, Check Republic
Prof. Amin Alavy, Aarhus University, Denmark   Prof. Christian Osterrieth, Germany
Prof. Emanuela Carbonara, University of Bologna, ITALY   Prof. Daniel Sokol, University of Florida, USA
Prof. Malcom Feeley, Berkeley Law, University of California, U.S.A   Prof. Lorne Sossin, University of Toronto, Canada
Prof. Susy Frankel, Victoria University of Wellington, New Zealand   Prof. Marianne Wade, Birmingham Law School, UK
Prof. Heinz Goddar, Germany   Prof. Wen Yeu Wang, National Taiwan University, Taiwan
Prof. Peter Gottwald, University of  Regensburg, Germany   Prof. Michael Waterstone, Loyola Law School, USA
Prof. Christoph Hofstaetter, Karl-Franzens-Universität Graz, Austria