דף הבית

 

מידע כללי תוכנית תואר שני משותף אוניברסיטת חיפה-אוטווה:

מבנה הלימודים

שפת הלימוד

הרשמה

שכר לימוד ומלגות

התואר

כללי

התוכנית לתואר שני משותף עם אוניברסיטת אוטווה בקנדה מיועדת לסטודנטים מצטיינים החפצים להרחיב ידיעותיהם ולרכוש חינוך השוואתי ברמה גבוהה. הלימודים יתקיימו בשני המוסדות: שני סמסטרים באוטווה ושני סמסטרים באוניברסיטת חיפה. התוכנית תעניק שני תארים, האחד מאסטר במשפטים מאוניברסיטת חיפה והשני מאסטר במשפטים מאוניברסיטת אוטווה. תארים אלו מוכרים בישראל, בצפון אמריקה ובאירופה.  תוכנית מציעה הזדמנות ייחודית לסטודנטים מישראל ומקנדה ללמוד ברמה מתקדמת נושאים מגוונים (תוך רכישת מיומנות במשפט השוואתי); להעמיק בקיאותם בדיני ישראל וקנדה; ולהרחיב את אופקיהם בסוגיות המצויות בקדמת המחקר המשפטי.

תוכנית הלימודים מאפשרת בניית מסלול לימודים העונה על תחומי העניין הפרטניים של התלמיד/ה. כן מאפשרת התוכנית התמחות במשפט וטכנולוגיה או בזכויות אדם. 

מבנה הלימודים

התוכנית הינה חד שנתית. הלימודים בתוכנית נערכים בחלוקה לארבעה סמסטרים, שני סמסטרים יילמדו באוניברסיטת אוטווה (ספטמבר עד פברואר) ושני סמסטרים באוניברסיטת חיפה (מרץ עד אוגוסט).
השלמת התוכנית מחייבת כתיבת תיזה במהלך הקיץ.

* קיימת אפשרות להשלים תואר ללא תיזה, אולם הדבר מחייב השלמה של נקודות במהלך סמסטר ג' וסמסטר הקיץ.

סמסטר

תאריכים

מוסד

מס' נקודות זכות

תקופת בחינות

מועד הגשת עבודות

סמסטר א'

ספטמבר-דצמבר

אוניברסיטת אוטווה

9 נקודות זכות (כ-3 קורסים)

דצמבר

אמצע דצמבר

סמסטר ב'

ינואר-פברואר

אוניברסיטת אוטווה

3 נקודות זכות

סוף ינואר

אמצע פברואר

סמסטר ג'

פברוא-יוני

אוניברסיטת חיפה

12 נקודות זכות (קורס אחד של 4 נ"ז וארבעה קורסים של 2 נ"ז)

יוני

אמצע יולי

סמסטר קיץ

יולי-אוגוסט

אוניברסיטת חיפה

כתיבת תזה

סוף אוגוסט

סוף אוגוסט

לרשימת הקורסים שהוצעו בשנים הקודמות לחץ כאן.

משקלה של עבודת התיזה הוא 40% מהציון הסופי. יתרת הציון מורכב מהציונים של הקורסים השונים, על פי משקלם היחסי. 

למעלה

שפת הלימוד
אנגלית.

* הערה: התלמידים ישראלים רשאים להמיר קורסים של 2 נקודות באנגלית בקורסים לתואר שני המוצעים באוניברסיטת חיפה בעברית.

למעלה

הליך הקבלה
קבלה לתוכנית נעשית בהרשמה לכל אוניברסיטה בנפרד. על כל תלמיד לעמוד בתנאי הקבלה של שני המוסדות. התוכנית פתוחה לסטודנטים בעלי תואר ראשון (בוגר) במשפטים. 
מספר המקומות בתוכנית מוגבל.

למעלה

הרשמה
ההרשמה ללימודים לשנת הלימודים 2013- 2012 תחל בינואר 2012 ותסתיים ב-01.03.2012.
עד למועד זה על המועמדים להירשם לשתי האוניברסיטאות בנפרד.

אוניברסיטת חיפה:
http://harshama.haifa.ac.il/

אוניברסיטת אוטווה:
http://www.llmphd.uottawa.ca/content/blogcategory/0/111/lang,en/

לפרטים נוספים וברורים, באוניברסיטת חיפה ניתן לפנות לגב' כלנית קלימר במייל:  kkleemer@univ.haifa.ac.il
או בטלפון: 04-8288486.
באוניברסיטת אוטווה ניתן לפנות לגב' Florence Downing במייל: Florence.Downing@uottawa.ca

בהרשמה יש להציג (כל החומר יוגש באנגלית):
תעודת תואר ראשון / זכאות לתואר
גיליון ציונים
2 מכתבי המלצה
מכתב הצהרת כוונות
בחינת רמה באנגלית

TOEFL (Internet-based) : 100
TOEFL (Computer-based) : 250
TOEFL (Paper-based) : 600

MELAB : 60
IELTS : 7.0
CANTEST : 5.0 (listening/reading) and 4.5 (writing)

למעלה

שכר לימוד ומלגות
שכר הלימוד עומד על סך של 13,100 דולר קנדי לשנה, התשלום ייעשה לכל אוניברסיטה בנפרד.
דמי הרשמה ישולמו לכל אוניברסיטה בנפרד.
ניתן להגיש מועמדות למלגות של התוכנית. מלגה מלאה הינה על סכום של 10,000 דולר לשנת הלימודים. בכל שנה יוקצו 3 מלגות מלאות ועוד 2 מלגות חלקיות (על סכום של 5,000 דולר) מלגות אלו יחולקו עד תום תקופת הלימודים לתלמידים שיעמדו בכל הדרישות האקדמיות של התוכנית, בהתאם להישגים אקדמיים, שיקולים אחרים והאפשרויות התקציביות.

התואר
בוגרי התוכנית יזכו לתואר מוסמך משתי האוניברסיטאות, חיפה ואוטווה.

למעלה