כתבי עת פקולטטיים

הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה מוציאה לאור שני כתבי עת בעברית, "משפט וממשל" ו "דין ודברים", וכן מפרסמת ברשת האינטרנט הערות פסיקה וחקיקה עדכניות (מערכת "הארת דין").
כתבי העת נערכים על ידי חברי סגל, הנעזרים במערכת סטודנטים מצטיינים.


משפט וממשל

כתב העת "משפט וממשל" הוא כתב-עת משפטי-אקדמי המתמחה בתחומי המשפט הציבורי (במובן הרחב), ובנושאי מדיניות ציבורית מנקודת מבט רב-תחומית בכלל. "משפט וממשל" יוצא לאור פעמיים בשנה, על-ידי מערכת המורכבת מעורך/ת מסגל הפקולטה וחברי מערכת שנבחרים מקרב התלמידים המצטיינים של הפקולטה.

דין ודברים

"דין ודברים" הוא כתב- עת משפטי בין-תחומי של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. כתב-העת מתמקד בזיקות המגוונות שבין המשפט לתחומים שונים, ובוחן את יחסי הגומלין המורכבים בין המשפט לבין מדעים אחרים כגון מדעי הרוח ומדעי החברה. לצד חוברות המוקדשות לנושא מסוים, מתפרסמות גם חוברות כלליות. על עריכת כתב העת מופקדים חבר או חברת סגל הפקולטה, ובמערכת מכהנים סטודנטיות וסטודנטים מצטיינים המשולבים בכל שלבי ההפקה.

הארת דין

הארת דין" - כתב העת הממוחשב של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה – עוסק בחידושים בדין הישראלי.
כתב העת מנוהל על ידי מערכת סטודנטים בפיקוח אקדמי של עורך ראשי, חבר סגל הפקולטה. בשל ההכרה בחשיבות השיח בין הגורמים השונים המרכיבים את הקהיליה המשפטית, מפרסם כתב העת הערות פסיקה וחקיקה מפרי עטם של אנשי אקדמיה, עורכי דין, מתמחים וסטודנטים למשפטים.