Skip Navigation LinksVolume2A

 כרך ב חוברת 1 (תשנ"ד - 1994)

   

שמואל שילה, השופט מנחם אלון, עם פרישתו מבית-המשפט העליון

 

מאמרים

איל בנבנשתי, תחולת המשפט המינהלי על גופים פרטיים

רות גביזון, דת ומדינה: הפרדה והפרטה

יואב דותן, עילות תביעה ופיצויים ללא אשם

 

 

 

דעות
 

 

 
מרדכי קרמינצר, המשטרה וזכויות האדם  

 

 

 

תחיקה
 

 

יצחק אליאסוף, חוק-יסוד:חופש העיסוק
 

 

אשר פרידברג, חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 - תחולתו והפטורים ממנו
 

 

פסיקה
 
שולמית אלמוג ואבינעום בן-זאב, לשון הרע במבחן הבריות
 
 
 

 

 

 

סקירה
 
שולמית אלמוג (עורכת), לקט ידיעות

 

 

כרכי עבר

 

חברי המערכת - תשנ"ד

 

עורך: יצחק זמיר

סגני עורך: שולמית אלמוג, אריאל בנדור

חברי מערת: איתי ברון, עינת גוטליב, דנה, וינשטיין, מיכל עובדיה-יצחקי, ברוך צבע, מעין צור, עדנה קאשי