הגשת רשימות

להלן כללים להגשת כתבי יד לפרסום בכתב העת "הארת דין". הינכם מתבקשים להקפיד על כללים אלה.
כללים להגשת כתבי יד:
 • יש להגיש את כתבי היד ברווח כפול, בפורמט word 97 או 2000 או 2003 או בפורמט rtf, על-פי כללי הציטוט של הארת דין המצ"ב.
 • היקף הרשימות לא יעלה על 5,000 מילים, למעט מקרים מיוחדים בתיאום מראש.
 • ניתן לשלוח את כתבי היד בשתי דרכים:
  • בדואר אלקטרוני: lawatch@research.haifa.ac.il
  • בקובץ מודפס ובתקליטון בפורמט האמור, לכתובת:

   הארת דין
   הפקולטה למשפטים,
   אוניברסיטת חיפה,
   הר הכרמל,
   חיפה 31905.
    
 • המערכת אינה מתחייבת להחזיר כתבי-יד לשולחיהם.