הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה
אשכולות | משפט

 (מוסתרת) מציג תמונות [2]

 (מוסתרת) מציג תמונות [1]

 

 

במסגרת מושב חבר הנאמנים, הוענק לד"ר קארין כרמית יפת פרס על מצוינות מחקרית ע"ש דסטי ואתי מילרhttp://weblaw.haifa.ac.il/he/Pages/FacultyNews.aspx?rID=309, http://weblaw.haifa.ac.il/he/Pages/FacultyNews.aspx?rID=309 http://weblaw.haifa.ac.il/he/Pages/FacultyNews.aspx?rID=309במסגרת מושב חבר הנאמנים, הוענק לד"ר קארין כרמית יפת פרס על מצוינות מחקרית ע"ש דסטי ואתי מילר
הזמנה לכנס משפחה 2017http://weblaw.haifa.ac.il/he/events/pages/events/family17.aspx, http://weblaw.haifa.ac.il/he/events/pages/events/family17.aspx http://weblaw.haifa.ac.il/he/events/pages/events/family17.aspxהזמנה לכנס משפחה 2017
מוזמנים לאירוע חגיגי להשקת מרכז הסייבר החדש http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/Pages/events/cyber280617.aspx, http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/Pages/events/cyber280617.aspx http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/Pages/events/cyber280617.aspxמוזמנים לאירוע חגיגי להשקת מרכז הסייבר החדש
הזמנה לטקס הענקת תואר בוגר תשע"זhttp://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/Pages/events/LLB17.aspx, http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/Pages/events/LLB17.aspx http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/Pages/events/LLB17.aspxהזמנה לטקס הענקת תואר בוגר תשע"ז
מגוון תוכניות עם התמחות לתואר שניhttp://weblaw.haifa.ac.il/he/programs/, http://weblaw.haifa.ac.il/he/programs/ http://weblaw.haifa.ac.il/he/programs/מגוון תוכניות עם התמחות לתואר שני

דע | קליניקות משפטיות
עיין | כתבי עת
השתתף | פרויקט ההשמה
אירועים וכנסים  | כל האירועים