English

    

 

 הפקולטה בעיתונות

 
ד"ר סנדי קדר "הצעת ההחלטה לפיה תורחב העברת קרקעות ללא תמורה הם רגרסיביים, כלומר הטבות לשכבות החזקותדה מרקר (2014)
ד"ר סנדי קדר על ביזנס הכפר הירוק  "יש כאן מנגנון בעייתי, שבו קרקע מוקצית למטרה אחת אבל נעשה בה שימוש אחר" דה מרקר (2014)
 "בין שישי לשבת" פרופ' פניה עוז-זלצברגר בשיחה עם יצחק לבני ,  על יהודים ומילים
עו"ד הרן רייכמן מגיב לפרסום חוזר המנכ"ל : "לצערי משרד החינוך העניק לראשונה תוקף חוקי לקיום בתי ספר לעשירים ולעניים במערכת הממלכתית" הארץ (2014)    רשימה מלאה
 

 חדשות ואירועים

 
 

 מה חדש בתכנית הלימודים?

 
הרשמה לתוכניות הקיץ לתואר שני  החלה:
מתחילים ללמוד הקיץ ומסיימים בשנה!
  
Global Law Program

אתר הפקולטה בפייסבוק