English

נוי ברינט

נושא המחקר:
יחסי הגומלין שבין ארגוני החברה האזרחית  לבין בעלי העניין בהם בראי המשפט הישראלי
מנחים:
פרופ' מיכל גל
 
השכלה

  • תואר ראשון במשפטים (LL.B.) ובכלכלה (B.A.) מאוניברסיטת חיפה
  • תואר שני במשפטים (LL.M.) מאוניברסיטת חיפה. נושא התיזה: "איזון אינטרסים בעמותה: הבחנה בין עמותה לבין חברה מסחרית בשאלת האינטרסים ומנגנוני האיזון החלים" (2011)
 
נסיון אקדמי

2012 – אוניברסיטת חיפה – הפקולטה למשפטים
 חבר מערכת כתב העת "משפט וממשל"
 
2011-2012 -  מכון ון-ליר בירושלים
עוזר מחקר לפורום ון-ליר למגזר השלישי

נסיון מקצועי:

  • 2005-2006 מתמחה בבית המשפט המחוזי בחיפה לכב' השופטת יעל וילנר וכב' השופט יגאל גריל.
  • 2006-2011 עורך דין שכיר, יועץ משפטי לעמותות, חברות לתועלת הציבור וארגוני המגזר השלישי.

 

פעילות נוספת:
  •  כיהן כסגן יושב ראש ועדת עמותות ומלכ"רים הארצית של לשכת עורכי הדין וייצג הלשכה בדיוני ועדות הכנסת בנוגע להצעות חקיקה בנושא זה.
  •  יועץ משפטי בהתנדבות וחבר בועד המנהל של אגודת ספורט מכבי חיפה כרמל וחבר בבית הדין של תנועת מכבי ישראל ע"ר.
 
 
 
 
יצירת קשר :