ועדת היגוי

 
רונית הרמתי-אלפרןגב' רונית הרמתי-אלפרןמשפט ושינוי חברתי ,משפט ועבודה סוציאלית ,משפט ותרבותalpernro@research.haifa.ac.il04-8288357
(8357)
אורן גזל-אייל, מ"מ הדיקןפרופ' אורן גזל-אייל, מ"מ הדיקןסדר דין פלילי, מערכת המשפט הפלילית, משפט וכלכלהogazal@law.haifa.ac.il04-8240679
יונתן יובלפרופ' יונתן יובלתורת המשפט, משפט ולשון, דיני חוזים, משפט מסחרי בינ"ל, פילוסופיה פוליטיתjyovel@law.haifa.ac.il04-8249535
שגית מורד"ר שגית מורמשפט וחברה, משפט ומוגבלות, דיני נזיקיןsmor@univ.haifa.ac.il(04) 8249021
(3021)
פאינה מילמן-סיוןד"ר פאינה מילמן-סיוןדיני עבודה על-מדינתיים, דיני עבודה, יישוב סכסוכיםfainam@law.haifa.ac.il04-8240678
אילן סבןד"ר אילן סבןמשפט חוקתי, משפט מינהלי, זכויות אדםisaban@law.haifa.ac.il04-8240637
אלכסנדר (סנדי) קדרד"ר אלכסנדר (סנדי) קדרדיני קניין, היסטוריה של המשפטsandy@law.haifa.ac.il04-8240009
ארנה רבינוביץ-עיניד"ר ארנה רבינוביץ-עינייישוב סכסוכים, משפט וטכנולוגיה, דיון אזרחיorabin@research.haifa.ac.il04-8249019
אמנון רייכמןפרופ' אמנון רייכמןמשפט ציבורי, משפט וחברה, דיני חינוךreichman@law.haifa.ac.il04-8249097