אודות

​​​​​​​​​​

​​HCLT.pngcyberforum.jpgMINERVA.bmp​​

אודות​

פורום סייבר הינו פרויקט משותף של המרכז למשפט וטכנולוגיה ומרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון באוניברסיטת חיפה, אשר מתרכז במחקרים בנושאי משפט וסייבר. תכליתו של הפורום הינו לקדם פעילות מחקרית בתחומי הסייבר, מצבים קיצוניים ומשפט וטכנולוגיה.

​הפורום עוסק בקידום דיאלוג בין אקדמאיים, חוקרים, מומחים, מעצבי מדיניות ואנשי עסקים, על מנת לפתח את התשתית המשפטית והמדעית הדרושה לשם עיצוב מדיניות בנושאים הנוגעים לסייבר. הפורום עורך סדנאות וכנסים בנושאים הקשורים לסייבר ולמצבי קיצון, מקדם פ​עילות מחקרית בתחום, וכן עורך שיתופי פעולה עם גופים אקדמיים וחוץ-אקדמיים אשר עוסקים בנושאי סייבר.

​​​