סייבר: משפט במצבי קיצון

 

סייבר: משפט במצבי קיצון​

ממומן ע"י משרד המדע והטכנולוגיה- 2014-2017


מרחב הסייבר הפך לחלק בלתי נפרד ממערכת העצבים החיונית לתפקודן של מדינות מודרניות, ככל שיותר מערכות תשתית חיוניות הופכות לממחושבות ולמקושרות זו לזו. קריסה של מערכת הסייבר עלולה לעצור את תפקודן של מערכות פיקוח ובקרה במדינות דמוקרטיות, ולא פחות חשוב מכך, עלולה להרוס או לגרום לשיבושים חמורים במאגרי מידע חיוניים. ארוע כזה עלול להביא לאסון שיפגע קשות בסדר הציבורי, עד לסכנה ממשית לשלטון החוק. שאלות בדבר אחריותן של רשויות המדינה, כמו גם בעלי עניין שונים (כולל מחוץ לגבולות המדינה) לנזקים שייגרמו מקריסה של מערכת הסייבר, הסמכות החוקית של רשויות שונות לנהל ולתאם פעולות הגנתיות והתקפתיות במהלך מתקפת סייבר או קריסת המערכת מסיבות אחרות שאינן התקפיות, והסמכויות החוקיות שבידי הרשויות להסדיר את המרחב הוירטואלי, כולן שאלות מהותיות שיש לבחון בדקדקנות ולהציע פתרונות למקרים אשר אין לגביהם מענה חוקי הולם. זאת ועוד, מתקפת סייבר מאיימת על שלטון החוק עצמו, שכן מערכת המשפט טבועה כולה במרחב הסייבר: חוקים, תקנות ונוהלים, החלטות בתי המשפט, החלטות מינהליות ומאגרי מידע שיש להם משמעות חוקית, כגון מרשם המקרקעין, רשימות בוחרים, רשימת מעוכבי יציאה מהארץ או כניסה אליה, מבוקשים לחקירה ע"י רשויות שונות וכמובן ניהול משכורות, מיסים וחשבונות בנקים – כולם ממוחשבים ורגישים לתקיפה או לשיבוש חמור.

מתקפת סייבר על תשתיות חיוניות וקריסה או שיבושים חמורים במאגרי מידע קריטיים הם מצבים קיצוניים – מצבי חרום המעמידים אתגר קשה בפני מערכת החוק. חוקים המתאימים לשיגרה לא בהכרח מתאימים למצבי חרום, ולעיתים בעיתות חרום יש צורך לשנות איזונים בין זכויות הפרט לטובת הכלל. לכן יש צורך לבחון באופן מעמיק את יחסו של שלטון החוק למתקפת סייבר, להערכות לקראתה ולתוצאותיה. מחקר בנושא זה יתמקד לא רק במדינה וברשויותיה. מרחב הסייבר הוא מערכת מורכבת של מחשבים, שרתים ורשתות תקשורת הנשלטים בידי אנשים פרטיים כמו גם ארגונים מקומיים, ארציים ובינלאומיים. גבולות האחריות במרחב הסייבר אינם ברורים. השליטה במרחב הציבורי וברשתות התקשורת מחייבת שיתופי פעולה, תיאום והסכמות בין בעלי הסמכות ובעלי עניין אחרים. על כן, מחקר שיעסוק באחריות ובאחריותיות, כמו גם בדרכים ליצירת שותפויות ציבוריות-פרטיות במרחב הסייבר הוא חיוני.

​מחקר מעמיק על ההיבטים המשפטיים של מצבי חרום במרחב הסייבר הוא מרכיב הכרחי להשגת חוסן ובטחון של מערכת ורשתות הסייבר, על מנת להתכונן למצבי קיצון שייקרו.

המחקר המוצע יבחן הבטים משפטיים תאורטיים ומעשיים הקשורים לפיקוח ולהסדרה במקרים של אסונות סייבר. המחקר ימפה חוקים ותקנות קיימים, יבחן את ההבדלים ונקודות הדמיון בין מדינות שונות, ובין כלים חוקיים להתמודדות עם אסונות סייבר לעומת אסונות אחרים ויציע שיפורים למודלים ולכלים המשפטיים הקיימים.

המחקר יבחן היבטים משפטיים של פעולות הגנתיות והתקפיות לפני, תוך כדי ואחרי מצב חרום במרחב הסייבר. המחקר יכלול מיפוי אמפירי מקיף של כלים חוקיים, כמו גם של היבטים מוסדיים של הסדרה, פיקוח, סמכות ואחריות בנוגע לתוצאותיו של מצב חרום שכזה. המחקר ישתמש בכלי מחקר איכותניים כדי לבחון מקורות מידע ראשוניים ומשניים ומאגרי מידע משפטיים. בנוסף, יערכו ראיונות וסימולציות עם בעלי עניין, אשר ייבחנו אף הם בכלי מחקר אלה. המחקר יכלול מחקר השוואתי בין מדינות, כמו גם בין אסונות סייבר לאסונות אחרים, וכן יבחן ארועים של אסונות סייבר כמו גם שיבושים קשים ונזקים חמורים למאגרי מידע חיוניים. ברמה התיאורטית, המחקר יציע מודלים וכלים אנליטיים לבחינה וללימוד הבטים משפטיים של אסונות סייבר.

המאפיינים המיוחדים של מרחב הסייבר, יחד עם הייחודיות של מצבי חרום, מחייבים התמחות מיוחדת במחקר משפטי. מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי חרום נוסד במיוחד כדי לבחון את האתגרים לשלטון החוק הנוצרים במצבי קיצון. המחקר במרכז כבר החל, תוך שימוש במתודולוגיה שנבנתה לחקר החוק ואסונות טבע, מלחמות וטרור וכן משברים כלכליים-חברתיים. חוקרי המרכז הם בעלי יכולת גבוהה לשלב את נושא הסייבר במחקר החוק במצבי חרום.​