דף הבית

 

פרוייקטים מחקריים של פורום הסייבר באוניברסיטת חיפה:


כפרוייקט משותף של המרכז למשפט וטכנולוגיה ו​מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון באוניברסיטת חיפה, פורום הסייבר מקדם מחקר הנוגע לתחומים של חקר הסייבר, מצבי קיצון ומשפט וטכנולוגיה.​

תחומי המחקר של פורום הסייבר כוללים בין היתר: רגולציית, מדיניות ותיאוריית סייבר; אבטחת מידע; טרור מקוון; אבטחת מידע והגנת הפרטיות; ארכיטקטורת​​ רשת ואסדרת סטנדרטים.  


​רשימה חלקית של הפרוייקטים המחקריים של פורום הסייבר:​


דמוקרטיה מתגוננת - אמצעים משפטיים להגנת סייבר והגנה על זכויות חוקתיות (מחקר ממומן על ידי משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל): מטרת המחקר היא לספק מודל סיסמטי לעיצוב של מדיניות משפטית, כמו גם, כלים משפטיים להתמודדות עם איומי סייבר על ישראל כיום. כמו כן, המחקר יציע קווים מנחים וכלים לקובעי מדיניות בתחום.​​​​​

סייבר: משפט במצבי קיצון​ (מחקר ממומן על ידי משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל) - המחקר יבחן היבטים משפטיים של פעולות הגנתיות והתקפיות לפני, תוך כדי ואחרי מצב חרום במרחב הסייבר. המחקר יכלול מיפוי אמפירי מקיף של כלים חוקיים, כמו גם של היבטים מוסדיים של הסדרה, פיקוח, סמכות ואחריות בנוגע לתוצאותיו של מצב חרום שכזה. המחקר ישתמש בכלי מחקר איכותניים כדי לבחון מקורות מידע ראשוניים ומשניים ומאגרי מידע משפטיים.​​

​​​פרוייקט טרור מקוון - מטרתו הראשית של הפרויקט הינה להגדיר את התופעה של טרור מקוון ​בהסתמך על מחקר תיאורטי מקיף. כמו כן, המחקר יבחן את הכתיבה המקצועית הנוגעת להתמודדות עם טרור מקוון.

עידוד חדשנות באבטחת סייבר​ - מטרתו של המחקר הינו בחינה של הנחות המוצא בכל הנוגע למעורבותה של הממשלה בקידום של חדשנות, תוך הצגת ביקורת של הנחות אלו לאור האתגרים של עולם הסייבר.

מלחמת האזרחים הקיברנטית: תפקידי האזרחים במלחמה קיברנטית: פרויקט המחקר מנתח את האיומים החדשים לאזרחים במלחמה קיברנטית, הנוצרים בעיקר מאזרחים אחרים, ומציע פתרון לאיום המידע החדש.​​​

מפגשי פורום סייבר​ - במהלך הסמסטר, פורום הסייבר עורך מפגשים על בסיס חודשי. במפגשים אלו, הפתוחים לציבור, מרצים ואורחים מוזמנים להציג את מחקריהם ויוזמות מדיניות ציבורית. כמו כן, חלק מהמפגשים מיועדים לנושא או תחום מסוים, וזאת במטרה להפוך את כלל הפגישה לפלטפורמה לחנך את הסגל ואת הקהל לסוגייה הרלוונטית.

נושאי המפגשים כוללים, בין היתר, טרור מקוון, תקיפות מקוונות, רגולציה של אבטחת מידע, משפט משווה, והזכות לפרטיות.