​​​​כנס נשים, מלחמה ושלום - לכבוד יום האשה הבינלאומי - 24/03/2015


כתבתה של צפי סער ב""גלריה הארץ" על הכנס ותוצאות סקר הבחירות שפורסמו בו.​


מאמרים של משתתפות הכנס

אתרים של ארגונים אשר השתתפו בכנס​

​ארבע אמהות
קואליציית נשים לשלום
תנד"י - תנועת נשים דמוקרטיות בישראל
נשים עושות שלום