צרו קשר

צרו קשר

Forum Directors
Prof. Michal Gal
Prof. Avishalom Tor

 The Forum for Law &Markets
  Faculty of Law, The University  of 
Haifa Mount Carmel, 31905

 

Telephone: 04-8288609 / 04-8110076
Fax: 04-8240681
mail: markets@law.haifa.ac.il