ארועים וכנסים

 

 
כנס בינלאומי: ניתוח התנהגותי של המשפט
גישה התנהגותית למשפט: שווקים, מוסדות וחוזים 
חדר 3021 בנין המדרגה08/12/2009
פרס פרלמן ושות' לעבודות סטודנטיאליות מצטינות בדיני הגבלים עסקיים
תש"ע
סטודנטים וסטודנטיות הלומדים בישראל בפקולטה למשפטים, לכלכלה או למינהל עסקים או בכל פקולטה אחרת מוזמנים להגיש את עבודתם המקורית, בנושא דיני הגבלים עסקיים, למועמדות לפרס.
 
01/05/2010
המשפט המבוים השנתי
 
אודיטוריום הכט, בניין ראשי אוניברסיטת חיפה08/06/2010
הרצאת הממונה על ההגבלים העסקיים - רשות ההגבלים  העסקיים ויוקר המחיה בישראל
22/11/2011
אירוע יום נחלת הכלל
בית הסטודנט03/01/2012
כנס שנת המשפט תשע"ב
18/10/2012
Economic Characteristics of Developing Jurisdictions and Their Effect on Competition Law
10/06/2012
כנס שינוי הפרדיגמה הרגולטורית בחוק ההגבלים
מצפור רבין06/12/2012
International Conference on Competition in a Hi-Tech World
20/06/2000