English

אודות המרכז

​​​
 

המרכז למשפט וטכנולוגיה הינו מרכז מחקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. תכלית היא קידום פעילות מחקרית בתחומי משפט וטכנולוגיה ובנושא קניין רוחני. מקדם דיאלוג בין אקדמאיים, חוקרים, קובעי מדיניות ואנשי עסקים, על מנת לפתח את התשתית המדעית הדרושה לשם עיצוב מדיניות משפטית בנושאים הנוגעים לטכנולוגיות חדשות. 

המרכז עורך סדנאות וכנסים בנושאים שונים לשם קידום המחקר בתחום בקרב חברי סגל באוניברסיטאות, תלמידי מחקר, שופטים, עורכי דין, משפטנים, מקבלי החלטות והציבור הרחב.

במרכז למשפט וטכנולוגיה מגוון רחב של קורסים וסמינרים בקניין רוחני ובדיני מידע, במסלולי התואר ראשון, התואר השני והדוקטורט. במסגרת הלימודים המתקדמים מוצעת תוכנית תואר שני במשפטים (LLM) עם התמחות במשפט וטכנולוגיה, וכן תוכנית מוסמך בלימודי משפט (MA) עם התמחות בעריכת פטנטים בשיתוף עם הארגון הבינלאומי לקניין רוחני (WIPO), המיועדת לבוגרי מדעים והנדסה.

המרכז נהנה משיתוף פעולה עם שני מרכזים גדולים באוניברסיטת חיפה המתמחים במחקר רב תחומי בסביבת המידע: מכון קיסריה למחקר אינטרדיסציפלינרי במדעי המחשב והמרכז לחקר האדם בחברת המידע. כמו כן המרכז למשפט וטכנולוגיה נותן חסות לארגון קריאטיב קומנס ישראל. המרכז צבר מוניטין בינלאומי ונהנה מרשת רחבה של קשרים ושיתופי פעולה עם גופים שונים, ביניהם: הספריה הלאומית, רשות הפטנטים, משרד המדע הטכנולוגיה והחלל, ואיגוד האינטרנט הישראלי ISOC-IL.

 
 
 
 
 
      

 
​​
ImageRotator picture
ImageRotator picture
ImageRotator picture
ImageRotator picture