פרוייקטים מחקריים

פרויקט מדע פתוח

​מדע נגיש – פיתוח מדיניות ותשתית משפטית להנגשתם של תוצאות מחקרים

​​​

מטרת המחקר היא לזהות את חסמי הגישה לפרסומים מדעיים ולתוצאות מחקר ולעצב אסטרטגיות משפטיות להנגשתם. פרסומים אקדמיים מהווים תפוקה חשובה של העשייה האקדמית, ואמצעי מרכזי בדיווח על ממצאים, הבטחת שקיפותם של נתונים ושיטות מחקר והעמדתם לבחינה ביקורתית, תיעוד ההתפתחות המדעית. פרסומים מדעיים זוכים  להגנת קניין רוחני ובמקרים רבים השימוש בזכויות אלה יוצר חסמים לגישה יעילה למחקר. המחקר יציע מסגרת משפטית שתאפשר, גישה לנתונים, פרסומים והמצאות, הדרושה לפיתוחו וקידומו של המדע, מבלי לפגוע בתמריצים הדרושים להשקעה במחקר ובפרסום.

עד לעשור האחרון הוצאו לאור פרסומים אקדמיים באופן בלעדי על ידי כתבי עת והוצאות ספרים מסחריות. הללו התבססו על זכויות יוצרים על מנת לאפשר הפצה על בסיס מסחרי. לשם כך דורשים המו"לים מחוקרים באקדמיה להעביר את זכויות היוצרים שלהם במאמרים אקדמיים ובספרים כתנאי לפרסום. מודל ההפצה המסחרי המבוסס על מכירת/הרשאת עותקים המוגנים בזכויות יוצרים מוביל לכך שרבים מן הפרסומים המדעיים מופצים בכמות מוגבלת ובתשלום גבוה ואינם נגישים לציבור הרחב. כך קרה שספריות אוניברסיטאיות מוצאות עצמן מתקשות לשלם את מחיריהם המאמירים של כתבי עת ופרסומים אקדמיים. רשת האינטרנט חוללה מהפכה באפשרויות הגישה לתוצרי מחקר מדעי ולפרסומים מדעיים באפשרה באופן טכני לכל חוקר לפרסם בעצמו. מצד שני, כתבי העת המדעיים מספקים את תהליך השיפוט והבקרה האקדמיים וחיוניים למתן הגושפנקא המדעית ותהליכי הקידום. כתבי עת מדעיים המציעים פרסום במודל פתוח, המאפשר גישה למאמרים ללא תשלום, מגלגלים את עלויות הפרסום על החוקר. הדבר משפיע כמובן על שונות בגישה למחקר קיים, ואימפקט המדעי של המחקר כפי שהוא נמדד באמצעות מספר הציטוטים, ועלול ליצור עיוותים בגישה למחקר, ובעיצוב המדע, המחקר והפיתוח.

הסרת חסמי הגישה המשפטיים לפרסומים מדעיים ולתוצרי מחקר, הוא נושא המצוי כיום בחוד החנית של השיח המחקרי העולמי, וישנם ניסיונות שונים להתמודד עם התופעה ביוזמת ארגונים,  מדענים, אוניברסיטאות, פעילות ממשלתית, ושיתופי פעולה בין המגזר הפרטי והציבורי. המחקר המוצע יאתר את החסמים המשפטיים לגישה לפרסומים מדעיים, על מנת לסייע בגיבוש מדיניות משפטית מושכלת להנגשת תוצרי המחקר המדעי של גופי המחקר השונים בישראל ובעולם. מדיניות כזו עשויה לתרום לפיתוח המחקר בישראל ולקידומו, להוות בסיס ליצירת שיתופי פעולה בין גורמי הוראה ומחקר שונים ולחסוך משאבים רבים. המחקר ישלב עבודת שטח של ניתוח רישיונות וחוזים המקובלים בתחום ההוצאה לאור, וניתוח חלופות להנגשת פרסומים מדעיים על מנת ליצור סביבה של מדע נגיש. הניתוח המשפטי יכלול ניתוח הסכמים, מסמכים משפטיים והמשפט הנוהג, מחקר של משפט השוואתי, סקירת ספרות וניתוח השוואתי אל מול הנעשה במדינות נבחרות.

​המחקר נערך בראשות פרופ' ניבה אלקין-קורן.


 

מדע נגיש: גישה פתוחה לפרסומים מדעיים (Open Access) 

Open Science: Facilitating Access to Scientific Publications 

Open Science: Facilitating Access to Scientific Publications


חוברת הסבר לחוקרים על מדע נגיש Open Access

Open Access - What is it and why it is important?


מצגות מכנס מדע נגיש שהתקיים במרכז למשפט וטכנולוגיה ב25/11/2013

Prof. Neil Netanel.pdf