מלגת איידלמן

​​​מלגת איידלמן לסטודנטים מצטיינים בתחומי הקניין הרוחני

המרכז למשפט וטכנולוגיה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה שמח להעניק מלגת הצטיינות על שמו של פרופסור מרטין איידלמן. המלגה נועדה לעודד סטודנטים וסטודנטיות מצטיינים למשפטים, בעלי מחויבות ועניין מיוחדים בתחומי המחקר של דיני הקניין הרוחני, עם עדיפות לסטודנטים בעלי שאיפות אקדמיות עתידיות.

המלגאים בשנים הקודמות:


תשס"ט: מיטל דובדבני, רותם מדזיני, טליה פונצ'ק

תשס"ח: צחי דוידוביץ', מוטי ברונשטיין 

 

תשס"ו: אסף נפתלי, נעמה צלנר

תשס"ה: נעמה בביוף, רן מג'ר

תשס"ד: יוסי נחמני​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​