פרס לייקרס החזקות

      lakerslogos.bmp

אסדרת שוק התקשורת הדיגיטאלית בישראל - פרס "קבוצת לייקרס החזקות" למאמרים מצטיינים

המרכז למשפט וטכנולוגיה, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, ומערכת כתב העת "דין ודברים" מזמינים את ציבור המשפטנים וחוקרי המשפט להגיש מאמרים בנושא "אסדרת שוק התקשורת הדיגיטאלית בישראל: מגמות ואתגרים טכנולוגיים במאה ה- 21" לשיפוט בתחרות לבחירת מאמרים מצטיינים. במסגרת התחרות יחולקו שלושה פרסים בסך כולל של 10,000 ש"ח: פרס למאמר המצטיין לציבור המשפטנים, פרס לחוקרים צעירים ופרס לעבודות תלמידים (כהגדרתם בתקנון וועדת הפרס ובכפוף לאמור שם). הפרסים מתאפשרים בזכות תרומה נדיבה של משפחת זלמנוביץ' לקידום המחקר בתחום המשפט, התקשורת והטכנולוגיה בישראל.

הזוכים יתבקשו להציג את המאמרים הזוכים בכנס "אסדרת תקשורת דיגיטאלית במאה ה-21​", אשר יערך ביום ה 22 במאי 2013. הזוכים אף יוזמנו לפרסם את המאמרים הזוכים בכתב העת המשפטי "דין ודברים" בחוברת שתיוחד לעניין זה, אם ירצו בכך. 

הזוכים בפרס:​
  • ​אסף אבידן - "הועדת תדרים לשימוש במוצרי צריכה, מיחשוב ובקרה ללא רישיון"​
  • שרון ידין - "אינטרס ציבורי, אינטרס פרטי, ורגולציה הסכמית של ערוץ 10 - קצר בתקשורת?"
  • רועי רייזינלבר- "ניטראליות רשת בפלטפורמות סלולאריות"
סדר הזוכים הינו לפי סדר אלפביתי ואינו מציין מיקום.


​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​