הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה

​מסלולי הקבלה

קבלה לפי סכם קבלה (שקלול ממוצע בגרות/ממוצע תואר וציון פסיכומטרי)

לבדיקת סיכויי קבלה

קבלה במסלול מבחן התאמה

קבלה לבעלי תואר קודם בהצטיינות – לקבלת פרטים ובדיקת עמידה בתנאים

לסטודנטים לאחר שנת הלימודים בחוג אחר - לקבלת פרטים ובדיקת עמידה בתנאים  

                  

 

יש לעמוד בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה, ברמה הנדרשת על ידי הפקולטה למשפטים הכוללת רמת מתקדמים א' לפחות באנגלית לפי סיווג פסיכומטרי /אמי"ר /אמיר"ם וציון יע"ל לנדרשים לכך של 120 לפחות (קבלה על תנאי עם ציון יע"ל בין 115-119 ועמידה בשאר תנאי הקבלה).

מועדי הרשמה

*ההרשמה הוארכה עד 1.10.2017
מועד האחרון להרשמה לשנת הלימודים תשע"ח 17.8.2017. *
מועד אחרון להגשת תעודות וציונים 17.8.2017 למעט עתודאים, תלמידי המכינה הקדם-אקדמית של אוניברסיטת חיפה שלגביהם המועד האחרון הוא 01.09.2017.
למועמדים הניגשים לבחינה הפסיכומטרית מומלץ לעשות כן לא יאוחר ממועד אפריל 2017.
המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית לקבלה לשנת תשע"ח הוא יולי2017.
מועד אחרון להרשמה ולהצגת גיליון ציונים ומדרג לשנת לימודים מתקדמת (ממוצע ציונים מצוי בתחום 5% הגבוהים בשנתון) - לשנה ב' בלבד: 17.8.2017
מועדי מבחני התאמה למועמדים במסלול מבחן התאמה 26.3.2017, 11.6.2017, 15.8.2017.

תנאי קבלה לתשע"ח