Skip Navigation Linksseminar240517


סמינר מחלקתי עם Prof. Adelle Blackett

 

פרופסור אדל בלקט מאוניברסיטת מקקגיל בקנדה תציג את מאמרה הרצ"ב