הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה
logoSשם המשרדמיקום
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/smplawS.PNGא.ש.שמרון, י.מלכו, פרסקי ושות'מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/agmon1S.PNGאגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'שני סניפים: ת"א וירושלים
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/aflawS.PNGאטיאס, פרוכטר ושות' עורכי דיןצפון
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/ermS.pngאפשטיין, רוזנבלום, מעוז ושות'מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/ebnlawS.PNGארדינסט, בן נתן ושות’מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/BlevinbookS.jpgב. לוינבוק ושות'מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/barlawS.pngברנע ושות'מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/BWBs.bmpברקמן וקסלר בלום ושות’ עורכי-דיןמרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/goldfarbS.PNGגולדפרב זליגמן ושות' עורכי דיןמרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/gornitzkyS.PNGגורניצקי ושות'מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/gilatadvS.PNGגילת ברקת ושות'מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/klagS.PNGד"ר א. קלגסבלד ושות' עורכי דיןמרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/TaxlawyersS.PNGדורון, טיקוצקי, צדרבוים עו"ד ונוטריוןצפון
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/weinrothlawS.pngדר' יעקב וינרוטמרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/evronS.PNGהמבורגר עברון ושות'מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/hfnS.PNGהרצוג פוקס נאמן ושות'מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/w-zS.bmpוינשטוק זקלר ושות'מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/arnonS.PNGיגאל ארנון ושות'סניפים בתל אביב ובירושלים
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/ysl-lawS.PNGיעקב סלומון, ליפשיץ ושות׳צפון
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/CWKS.PNGכהן, וילצ'יק ושות'מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/luthiS.PNGלוטי ושות'מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/levymeidanS.pngלוי מידן ושות'מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/lipameirS.PNGליפא מאיר ושות'מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/fironS.PNGמ. פירון ושות'מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/meitarS.PNGמיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות׳מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/nclS.PNGניר כהן, לשם ושות'מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/apmS.PNGעמית פולק מטלון ושות'מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/fwmk-lawS.jpgפירט, וילנסקי, מזרחי כנענימרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/fbclawyersS.PNGפישר בכר חן וול אוריון ושות'מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/beinlawS.pngפרופ׳ ביין ושות׳צפון
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/zelpelS.pngצלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר, טולידאנו ושות׳מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/kppslawS.pngקמחי, פלד, פוזנר, שילה ושותירושלים
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/s-horowitzS.PNGש. הורוביץ' ושות'מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/SFS.PNGש. פרידמן ושות'צפון
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/ShiboletS.PNGשבלת ושות'מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/shg-lawS.jpgשטיינמץ הרינג גורמן ושות'מרכז
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/s-c-lS.PNGשלמה כהן ושות'- עו"ד ומגשריםצפון
http://weblaw.haifa.ac.il/he/hasama/students/offLogo/TadmorS.PNGתדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'מרכז