הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה
אשכולות | משפט

 (מוסתרת) מציג תמונות [2]

 (מוסתרת) מציג תמונות [1]

 

 

הזמנה לטקס הענקת תואר בוגר תשע"זhttp://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/Pages/events/LLB17.aspx, http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/Pages/events/LLB17.aspx http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/Pages/events/LLB17.aspxהזמנה לטקס הענקת תואר בוגר תשע"ז
הזמנה לכנס לכבוד פרישתו של פרופ' יוסף אדרעי http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/Pages/events/taxes.aspx, http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/Pages/events/taxes.aspx http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/Pages/events/taxes.aspxהזמנה לכנס לכבוד פרישתו של פרופ' יוסף אדרעי
מגוון תוכניות עם התמחות לתואר שניhttp://weblaw.haifa.ac.il/he/programs/, http://weblaw.haifa.ac.il/he/programs/ http://weblaw.haifa.ac.il/he/programs/מגוון תוכניות עם התמחות לתואר שני
הציבור מוזמן למשפט המבוים השנתיhttp://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/Pages/events/MootCourt17.aspx, http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/Pages/events/MootCourt17.aspx http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/Pages/events/MootCourt17.aspxהציבור מוזמן למשפט המבוים השנתי
כנס TED השנתי בהגבלים עסקייםhttp://weblaw.haifa.ac.il/he/CandidatesInfo/Documents/bootEveT17.htm, http://weblaw.haifa.ac.il/he/CandidatesInfo/Documents/bootEveT17.htm http://weblaw.haifa.ac.il/he/CandidatesInfo/Documents/bootEveT17.htmכנס TED השנתי בהגבלים עסקיים
טקס הענקת מלגות לחוקר/ת מצטיין/ת ע"ש עו"ד יוסף פתאל ז"לhttp://weblaw.haifa.ac.il/he/CandidatesInfo/Documents/fattal17Pics.htm, http://weblaw.haifa.ac.il/he/CandidatesInfo/Documents/fattal17Pics.htm http://weblaw.haifa.ac.il/he/CandidatesInfo/Documents/fattal17Pics.htmטקס הענקת מלגות לחוקר/ת מצטיין/ת ע"ש עו"ד יוסף פתאל ז"ל


 חדשות ועדכונים

 
דע | קליניקות משפטיות
עיין | כתבי עת
השתתף | פרויקט ההשמה
אירועים וכנסים  | כל האירועים