הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה
לימודים בתוכניות משותפות לתואר ראשון במשפטים (LL.B)
ותואר ראשון (B.A) בחוג נוסף

 

מתוך תפישה הרואה את המשפט כדיסיפלינה משיקה לתחומי ידע רבים, מציעה הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה מגוון נרחב של תארים כפולים בתוכניות לימוד משותפות, המאפשרות לתלמידי המשפטים ללמוד לקראת תואר במשפטים ובמקביל להשלים את הדרישות לתואר בחוג אחר. מבנה התוכניות המשותפות כולל 112 נקודות זיכוי משפטיות (פרט לתוכנית המשותפת משפטים וכלכלה- 109 נקודות) ולימודי כ-60 נקודות זיכוי בחוג הנוסף, על פי דרישות החוג הנוסף. הלימודים נמשכים ארבע שנים.(בתוכנית המשותפת משפטים-סיעוד, משך הלימודים 5 שנים ולימודי משפטים-רפואה-משך הלימודים 8שנים).

ל​ידיעון:

לקורסי שנה א'
לקורסי שנה ב'
לקורסי שנה ג'
לקורסי שנה ד'