הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה
בוגר LL.B במשפטים
 
מערכת המשפט תופסת מקום מרכזי בחיי החברה הישראלית. המשפט הוא בבואה של ערכי החברה. הוא גם מבטא את האיזונים בין הכוחות המנסים להשפיע על החברה ולעצבה. לימודי המשפט כרוכים בניתוחים חברתיים וכלכליים ובחשיבה ביקורתית וקונסטרוקטיבית.

הפקולטה למשפטים היא חלוצה בתחום החינוך המשפטי בישראל. היא ייסדה את החינוך המשפטי הבינתחומי וכיום היא המתקדמת ביותר גם בחינוך משפטי גלובלי.
בשנים האחרונות החליטה הפקולטה כעניין אסטרטגי לשים דגש על פיתוח תוכניות ייחודיות ללימודים מתקדמים לצד תוכנית איכותית וקטנה ברמת הבוגר.
תכנית הלימודים נועדה להקנות מושגי יסוד וידע משפטיים, וגם לעודד חשיבה, יצירתיות, סקרנות והתמודדות עם הכללים המשפטיים המצויים והרצויים, תוך שימוש בדיסציפלינות מדעיות שונות מתחומי הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, הכלכלה, הפילוסופיה, ההיסטוריה והטכנולוגיה.

במסגרת התפישה הכוללת שואפת הפקולטה להכשיר משפטנים בעלי איכות ויעוד שיאפשרו להם להיקלט במהירות במשרות בכירות בתחומים המיוחדים.במסגרת תפישה זו בנוסף לתואר חד–חוגי מקיימת כאמור הפקולטה 12 תכניות לתואר ראשון בתכנית משולבת במשפטים וחוג נוסף וכן 5 תכניות משולבות לתואר ראשון ולתואר שני 
 
עם סיום הלימודים יקבלו הבוגרים תואר של בוגר במשפטים (LL.B).

תלמידי הפקולטה שסיימו את לימודיהם רשאים, לפי חוק לשכת עורכי הדין, להירשם כמתמחים. בסיום תקופת ההתמחות, רשאים המתמחים להתייצב לבחינות של לשכת עורכי הדין.
מי שעמדו בבחינות זכאים, בתנאים הקבועים בחוק, לקבל רישיון של עורך־דין.

תוכנית עשירה במסגרת Global Law Program של קורסים מרוכזים באנגלית של מיטב הפרופסורים בעולם ואפשרות ללמוד סמסטר או שנה באוניברסיטאות מובילות בעולם.

- התנסות פרקטית במסגרת מערך ייחודי של קליניקות משפטיות, סדנאות ועבודה אקדמית במסגרת 4 כתבי העת של הפקולטה.
 
הפקולטה מתגאה ביחס האישי לסטודנטים שלה, באווירתה הקהילתית, במערכות הטכנולוגיה תומכות הלמידה שפיתחה ובספריה הטובה ביותר בארץ. לפקולטה סגל צעיר, דינאמי ומעולה – בוגר מיטב האוניברסיטאות בעולם.