הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה
 
בשנים האחרונות גדלה ההכרה בקרב בתי הספר למשפטים בעולם לחשיבות של הכשרה משפטית לא-פורמאלית לתלמידי משפטים. גוברת ההכרה בכך שכדי להיות משפטן טוב, צריך ללמוד לא רק רשימות חוקים ופסקי דין, אלא גם תיאוריות פילוסופיות על טבע המשפט ועל הבסיס העיוני של ענפי המשפט השונים, כמו גם תיאוריות סוציולוגיות, כלכליות ואחרות.
 
התכנית מבוססת על כך שתלמידי משפטים יכולים לקחת במסגרת מה שמוגדר בתכנית הלימודים שלהם כ"שיעורי בחירה לא-משפטיים" קורסים בחוגים אחרים, ובהם החוגים ליחסים בינלאומיים, לפילוסופיה, להסטוריה, ללימודי אסיה ובית הספר למדע המדינה.
 
במשבצת זו התלמידים ילמדו את קורסי ההשלמה לתואר שני, אותם קורסים שהחוג לפילוסופיה מטילים על מועמדים בעלי תואר ראשון בהם.

לאחר סיום קורסי ההשלמה, ובמקביל ללימודיהם בשנה ג ו- ד בפקולטה, יוכלו התלמידים בתכנית לקחת את הקורסים הנדרשים לתואר שני בחוגים שבחרו.