תוכנית מצטיינים

תוכנית מצטיינים
 
התוכנית מאפשרת לתלמידים מצטיינים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה לסיים תוך ארבע שנים את התואר הראשון והשני במשפטים.
 
בוגרי התוכנית יקבלו תואר "בוגר" (LL.B.) עם השלמת לימודי התואר הראשון ותואר "מוסמך" (LL.M.) עם השלמת לימודי התואר השני.
 
הלומדים בתוכנית יידרשו למלא את כל מכסת הלימודים הן לתואר הראשון והן לתואר השני במסגרת המועדים שהוגדרו בתוכנית, כדלקמן.
 

תוכנית הלימודים

שנה א'   לימודי שנה א' לפי תוכנית התואר הראשון הרגילה.
 
שנה ב'   לימודי שנה ב' לפי תוכנית התואר הראשון הרגילה.
 
שנה ג'   תואר ראשון:  לימודי  שנה ג' לפי תוכנית התואר הראשון הרגילה, לרבות שני סמינרים.      
 
התחלת לימודי התואר השני: במידה ותוכנית התואר השני הינה תוכנית עם התמחות, ניתן להתחיל את  לימודי  התואר השני בקיץ שבין שנה ג' לשנה ד' (לאחר סיום חובות שנה ג' והסמינרים).     
 
שנה ד'   השלמת חובות תואר ראשון: לימודי התואר הראשון יושלמו עד סוף סמסטר א' .          
 
השלמת חובות תואר שני: כל לימודי התואר השני יושלמו עד סוף סמסטר ב' או סמסטר קיץ, אם קיים סמסטר קיץ כאמור במסגרת  תוכנית התואר השני עם התמחות שנבחרה.
 
 

תנאים אקדמיים

הקבלה לתוכנית הינה בסוף שנה ג'  לתואר ראשון , ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים:
 
א. בסיום שנה ג' ללימודים נלמדו כל קורסי החובה של שנים א' , ב' ו- ג' לתואר ראשון במשפטים ומכסת  הנקודות שנותרו לסיום התואר  הראשון כאמור אינה  עולה על 16 נק'.
 
ב. ממוצע הציונים של לימודי המשפטים של השנים א', ב' וסמסטר א' של שנה ג' הינו לפחות 86 .
 
ג. נלמדה מכסת הסמינרים הדרושים לתואר הראשון (2) עד תום שנה ג', אלא אם ניתן אישור חריג של יו"ר תארים מתקדמים.
 
וועדת התואר השני הפקולטטית (באישור הדיקן ללימודים מתקדמים) היא הגוף המוסמך להחליט על קבלת סטודנטים למסלול, ותהא רשאית לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת.
 
השלמת  כל החובות לתואר ראשון בתום הסמסטר הראשון של שנה ד' הינה תנאי הכרחי   להמשך לימודים במסלול המצטיינים לתואר שני.  חריגה מתנאי זה תתאפשר רק באישור הדיקן ללימודים מתקדמים.
 
תוכנית המסלול, מבנה ותנאיה מותאמים וכפופים לדרישות תקנון  לימודי תואר באוניברסיטה (בכלל זה "זכאות וחובות כספיות" ותקנון לימודי תואר שני).
 
לפרטים נוספים: