מוסמך

​​​​​

הפקולטה למשפטים מציעה מספר מסלולי לימוד לתואר שני במשפטים.
בכל המסלולים ניתן ללמוד באורנטציה מחקרית (עם תיזה) או ללא תיזה.
הפקולטה למשפטים היא האוניברסיטה היחידה החברה בתוכנית ארסמוס שאיננה נמנית עם מדינות האיחוד האירופי.                 
תוכנית אירופית נוספת Law and Economics Exchange Network
 
 
 
         
 
 

         
       
 
 
  
לפרטים נוספים והרשמה lawoffice@univ.haifa.ac.il