דיני הים ומשאבי הסביבה הימית

תכנית חדשנית שמטרתה להיענות לאתגרים החדשים שמציב לנו הים התיכון, לרבות הסדרת הבעלות במשאבי הים שהתגלו לאחרונה בגבולות המים הכלכליים של ישראל, הסדרה של הסביבה הימית במשפט הבינלאומי והישראלי   ועוד.

התכנית משלבת לימודים משפטיים רלוונטיים עם  הידע מדעי הבסיסי הדרוש ליישום ולהבנה של הדוקטרינות המשפטיות.