מידע למועמדים

קהל היעד

התכנית מיועדת לבעלי השכלה אקדמית לפי הפירוט הבא:  
1.    משפטנים, בעלי תואר ראשון במשפטים (LL.B), המעוניינים בתואר שני במשפטים (LL.M) בהתמחות במשפט ועסקים באסיה.
2.    בוגרי לימודי אסיה/מזרח אסיה, המעוניינים בתואר שני בלימודי אסיה (M.A.) בהתמחות במשפט ועסקים באסיה.
3.    בוגרי תחומים אחרים המעוניינים בתואר שני בלימודי אסיה (M.A.) או תואר שני בלימודי משפטים (M.A.) עם התמחות במשפט ועסקים באסיה

 

התארים שיוענקו במסגרת התכנית

1.    מוסמך במשפטים (LL.M) בפקולטה למשפטים עם התמחות במשפט ועסקים באסיה (ספח).
 או
2.    מוסמך במדעי הרוח (M.A.), בחוג ללימודי אסיה עם התמחות במשפט ועסקים באסיה (ספח).
או
3.    מוסמך במשפטים (M.A.) בפקולטה למשפטים עם התמחות במשפט ועסקים באסיה (ספח).
תלמידים שאינם בוגרי לימודי אסיה/מזרח אסיה או משפטים (LL.B) ידרשו ללמוד לימודי השלמה בהתאם לתואר
שבו הם מעוניינים.