פריסת הלימודים

הלימודים יתקיימו פעמיים בשבוע, באופן שמאפשר לימודים ועבודה במקביל. 
להלן תכנית הלימודים, בתכנית זו יתכנו שינויים.
 

הפקולטה למשפטים   

4 שש"ס  סוגיות במערכת האסיאנית
4 שש"ס  תורת המשפט: סוגיות מתקדמות
4 שש"ס  כלכלה ועסקים  בסין או: כלכלה ועסקים בהודו
4 שש"ס משפט מסחרי באסיה
4 שש"ס דיני קניין רוחני ומדינות ה-BRIC
4 שש"ס משפט עסקי בסין
 
​8 שש"ס שני קורסי בחירה בלימודי משפטים
--------------------------------------------------------------------------------

החוג ללימודי אסיה

4 שש"ס סוגיות במערכת האסיאנית
4 שש"ס מבוא במשפט עסקי
​​4 שש"ס כלכלה ועסקים בסין או: כלכלה ועסקים בהודו
4 שש"ס משפט מסחרי באסיה
4   שש"ס  דיני קניין רוחני ומדינות ה-BRIC
4 שש"ס  משפט עסקי בסין
 
12 שש"ס  שלושה קורסי בחירה בלימודי אסיה