הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה
 
 
collapse בחירה
4659הסכסוך הישראלי ערבי בראי דיני הלחימהד"ר דניאל בן-אוליאל