הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה

​ידיעון הפקולטה למשפטים תשע"ז 

 
 
מספר קורס
שם קורס
קבוצה
מרצה
סמסטר
יח"ל
סוג
1015סדנה לכתיבה משפטיתא2סדנא
1078תיאוריות חברתיות ומשפט - יסודותפרופ' גד ברזיליא2חובה
1090יסודות בכלכלה למשפטניםד"ר הילה נבוב4חובה
1093מבוא לניתוח כלכלי של המשפטגב' הדר ז'בוטינסקיב2חובה
2132הסתברות וסטטיסטיקה למשפטניםגב' רוחמה אלעד-ירוםא3בחירה
2242הקליניקה לפמיניזם משפטי סמינר קליניד"ר אריאן רנן- ברזיליב4סדנא
3187הקליניקה לזכויות זקניםפרופ' ישראל (איסי) דורוןש8סדנא
3204הקליניקה לזכויות אדם בחברה: סמינר קליניד"ר אלכסנדר (סנדי) קדרש8סדנא
3503הקליניקה למשאבי סביבה ימית ומשפטד"ר יאיר שגיאא8סדנא
3504הקליניקה למשאבי סביבה ימית ומשפטד"ר יאיר שגיאב8סדנא
3506קליניקה: הסניגוריה הציבורית ומערכת המשפט הפליליפרופ' אורן גזל-איילב8סדנא
3516הקליניקה לזכויות המיעוט הערבי פלסטיני בישראלד"ר אילן סבןב8סדנא
3517הקליניקה לזכויות המיעוט הערבי פלסטיני בישראלד"ר אילן סבןא8סדנא
3912הקליניקה למשפט וטכנולוגיהפרופ' ניבה אלקין-קורןש8סדנא
4116Sex and Guilt: The Criminal Regulation of SexualityProf. Anne Coughlin, Virginia University USA2קורס מרוכז אנגלית
4118The Law and Economics of the EurozoneProf. Dr. Hans-Bernd Schäfer, Bucerius Law School Germany2קורס מרוכז אנגלית
4138סמינר שתלים משפטייםד"ר עילי אהרנסוןא4סמינריון
4162משטר המקרקעין בישראלד"ר אלכסנדר (סנדי) קדרב3בחירה ת.שני
4172משפט ופמניזם- בין תאוריה למעשהד"ר נויה רימלטב4בחירה
4178מרחב יישוב הסכסוכים: גישור וחלופות אחרות להליך השיפוטיד"ר ארנה רבינוביץ-עיניב4בחירה ת.שני
4398שנת המשפט– חידושים משפטייםפרופ' אמנון רייכמןא1סדנא
4474מבוא לגישה התנהגותית למשפט (קורס מרוכז)פרופ' אבישלום תורב2בחירה
4474מבוא לגישה התנהגותית למשפט (קורס מרוכז)פרופ' אבישלום תורב2בחירה ת.שני
4474Behavioral Law and EconomicsProf. Avishalom Tor, University of Haifa Israel2קורס מרוכז אנגלית
4544מוגבלות במשפטד"ר שגית מורב3בחירה
4594ענישהד"ר עילי אהרנסוןא2בחירה
4751הניתוח הכלכלי של המשפטפרופ' אבישלום תורב4סמינריון ת.שני
4751הניתוח הכלכלי של המשפטפרופ' אבישלום תורב4סמינריון
4751Colloquium in Law and EconomicsProf. Avishalom Tor, University of Haifa Israel4קורס מרוכז אנגלית
4751Colloquium in Law and EconomicsProf. Hans-Bernd Schäfer, Bucerius Law School Germany4קורס מרוכז אנגלית
4754שלטון החוק תחת מצבי קיצון: קולוקוויום מחקרי שלמרכז מינרווהפרופ' גד ברזיליסדנא