הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה

​ידיעון הפקולטה למשפטים תשע"ז 

 
 
מספר קורס
שם קורס
קבוצה
מרצה
סמסטר
יח"ל
סוג
2584קניין רוחניפרופ' ניבה אלקין-קורןא4בחירה
3912הקליניקה למשפט וטכנולוגיהפרופ' ניבה אלקין-קורןש8סדנא
4151European Information Privacy Law and its Global ImpactProf. Karl-Nikolaus Peifer, University of Cologne, Germany2קורס מרוכז אנגלית
4308European Patent LawProf. Heinz Goddar, Germany2קורס מרוכז אנגלית
4308European Patent LawProf. Christian Osterrieh, Germany2קורס מרוכז אנגלית
4423דיני פטנטיםד"ר דניאל בן-אוליאלא3בחירה ת.שני
4423דיני פטנטיםד"ר דניאל בן-אוליאלא3בחירה
4469סמינר בדיני יזמות טכנולוגיתד"ר דניאל בן-אוליאלא4סמינריון ת.שני
4469סמינר בדיני יזמות טכנולוגיתד"ר דניאל בן-אוליאלא4סמינריון
4542דיני אינטרנט ותקשורתפרופ' טל ז'רסקיב3בחירה
4551סמינר: דיני פרטיותפרופ' טל ז'רסקיא4סמינריון ת.שני
4551סמינר: דיני פרטיותפרופ' טל ז'רסקיא4סמינריון
4683היבטים משפטיים של השקעות ופעילות היי-טקד"ר שרון בר-זיוב2בחירה
4683היבטים משפטיים של השקעות ופעילות היי-טקד"ר שרון בר-זיוב2בחירה ת.שני
4702סימני מסחרד"ר אלדר הברב3בחירה
4706דיני מידע וסייברד"ר אלדר הברב3בחירה
4819משפט וטרור בסביבה הדיגטליתד"ר אלדר הברא4סמינריון