הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה

​ידיעון הפקולטה למשפטים תשע"ז 

 
 
מספר קורס
שם קורס
קבוצה
מרצה
סמסטר
יח"ל
סוג
1010תורת המשפטפרופ' יונתן יובלב4חובה
1020.12מקורות המשפט הישראליד"ר ארנה רבינוביץ-עיניא3חובה
1020.13מקורות המשפט הישראליד"ר פאינה מילמן-סיוןא3חובה
1020.15מקורות המשפט הישראליד"ר אלדר הברא3חובה
1020.22מקורות המשפט הישראליד"ר פאינה מילמן-סיוןא3חובה
1020.23מקורות המשפט הישראליד"ר שגית מורא3חובה
1020.25מקורות המשפט הישראליד"ר אילן סבןא3חובה
1045תולדות הרעיון המדיניפרופ' פניה עוז-זלצברגרא2חובה
1055מבוא למשפט עבריד"ר יחיאל קפלןא2חובה
2808דיני המעמד האישי של העדות הנוצריות בישראלד"ר אליאס דאוב2חובה
2808דיני המעמד האישי של העדות הנוצריות בישראלד"ר אליאס דאוב2בחירה
3040אתיקה מקצועיתפרופ' עלי זלצברגרב2חובה
3095משפט עבריב2חובה
3097משפט מוסלמיד"ר חמזה חמזהב2חובה
3097משפט מוסלמיד"ר חמזה חמזהב2בחירה
4010תורת המשפט: סוגיות מתקדמותתמי הראל בן שחרב4חובה ת.שני
4010תורת המשפט: סוגיות מתקדמותפרופ' שולמית אלמוג4חובה ת.שני
4571סמינר מגדר, תרבות ומשפטד"ר נויה רימלטא4סמינריון
4579משפחה ומשפט: רגולציה ציבורית של יחסים פרטייםד"ר כרמית קארין יפתא4סמינריון
4579משפחה ומשפט: רגולציה ציבורית של יחסים פרטייםד"ר כרמית קארין יפתא4סמינריון ת.שני
4663סמינר עונש מוותפרופ' יונתן יובלא4סמינריון
4801היבטים משפטיים ותרבותיים של זנותפרופ' שולמית אלמוגא4סמינריון