הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
משפט בעולם משתנה

​ידיעון הפקולטה למשפטים תשע"ז 

 
 
מספר קורס
שם קורס
קבוצה
מרצה
סמסטר
יח"ל
סוג
2010דיני תאגידיםפרופ' מיכל גלא4חובה
2011דיני תאגידים - מורחבד"ר עומר קמחיא6חובה
4113antitrust, contracts, and government contractsProf. Bill Kovacic, The George Washington University Law School USA2קורס מרוכז אנגלית
4114Corporate Governance: Acquisitions and Capital StructureProf. Charles K. Whitehead, Cornell Law School USA2קורס מרוכז אנגלית
4432דיני חדלות פרעוןד"ר עומר קמחיא3בחירה
4473דיני תחרות במבט השוואתי ובינלאומיפרופ' מיכל גלבחירה
4576דיני בנקאותד"ר לירן חייםב3בחירה
4588דיני הגבלים עסקייםפרופ' מיכל גלא4בחירה ת.שני
4679Trade Law and EU External RelationsProf. Amin Alavi, Aarhus University Denmark2קורס מרוכז אנגלית
4683היבטים משפטיים של השקעות ופעילות היי-טקד"ר שרון בר-זיוב2בחירה
4683היבטים משפטיים של השקעות ופעילות היי-טקד"ר שרון בר-זיוב2בחירה ת.שני